strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
sobota, 28 listopada 2020   pogoda
media

Unia Europejska

Szkoła Podstawowa nr 7

                      
                             

Projekt „Pomocna dłoń”

współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

(Program Operacyjny Kapitał Ludzki działanie 9.1, poddziałanie 9.1.2)

 

www.pomocnadlon.gizycko.pl

 

Czas trwania projektu:
1.09.2009 - 30.06.2011

 

 Koordynatorka w Szkole Podstawowej nr 7:

Grażyna Pietrukaniec

 

"Pomocna dłoń" SP7 "Pomocna dłoń" SP7 "Pomocna dłoń" SP7 "Pomocna dłoń" SP7 "Pomocna dłoń" SP7 "Pomocna dłoń" SP7

 

Od  1  września 2009 rozpoczęto w  czterech  giżyckich szkołach podstawowych (SP 3, 4,6,7) oraz w trzech gimnazjach (1,2,3), realizację  projektu „Pomocna Dłoń”  współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

 

Celem projektu jest wzrost jakości nauczania w szkołach podstawowych i gimnazjach funkcjonujących na terenie naszego miasta,  poprzez wzmocnienie działań ukierunkowanych na pomoc uczniom.

 

 

Uczniowie  uczestniczą w zajęciach:

  • specjalistycznych tj. logopedycznych i korekcyjno-kompensacyjnych - z tej formy pomocy korzysta 205 osób,
  • dydaktyczno- wyrównawczych :  na tego typu zajęcia uczęszcza 421 osób.

Ponadto w każdej szkole  uruchomiono punkty konsultacyjne, które ułatwiają i umożliwiają dostęp do pomocy psychologicznej.  Dotychczas skorzystało z niej 38 uczniów.

 

W celu   sprawnej realizacji działań przewidzianych w projekcie,  prowadzący  zajęcia  nauczyciele  wykorzystują zakupiony sprzęt  tj. mikroskopy, słowniki, programy komputerowe,  kalkulatory, filmy edukacyjne, tablice interaktywne, tablice suchościeralne, rzutniki multimedialne, laptopy z oprogramowaniem, publikacje edukacyjne, zestawy do budowy modeli chemicznych, podręczniki językowe, gry logiczne, układanki edukacyjne.  Po  zakończeniu realizacji projektu sprzęt przejdzie  na własność  szkół i służyć będzie  realizacji kolejnych działań na rzecz uczniów.

 

Koordynatorzy projektu uczestniczą w organizowanych przez Biuro Projektu spotkaniach, na których omawiane są bieżące sprawy.

 

Z realizacji projektu w Szkole Podstawwowej nr 7:

W ramach projektu w Szkole Podstawowej nr 7 w prowadzone są następujące zajęcia pozalekcyjne (łącznie 32 godziny tygodniowo):

1.      Zajęcia logopedycznie i korekcyjno – kompensacyjne -  uczęszcza na nie 46 uczniów.

2.      Zajęcia wyrównawcze dla  klas I-III, zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego, zajęcia wyrównawcze z matematyki i zajęcia wyrównawcze z przyrody. Z tego typu pomocy korzysta 114 uczniów.

3.      Zajęcia indywidualne i grupowe z psychologiem. Dotychczas z pomocy psychologicznej skorzystało 30 uczniów.

Zajęcia prowadzi 22 nauczycieli:  Jolanta Olech, Elżbieta Dębek, Ewa Kowalczyk,  Paulina  Szachniuk –Albowicz, Maria Kamińska, Agnieszka Giedzińska, Dorota Juschus,  Grażyna Pietrukaniec,  Joanna Piesiewicz, Marzena Pstrak,  Łucja Magdziarz, Bożena Gago, Ewa Kostun.   Beata Harasim,  Katarzyna  Wójtowicz – Pac, Grażyna Katarzyńska,  Danuta Chrostowska, Janina Markowska – Wróbel, Dorota Karpowicz, Joanna Danielczyk,  Teresa Ziółkowska oraz psycholog Michał Minikowicz. Przeprowadzili oni  452 godzin zajęć.

 

Nauczyciele pracują zgodnie  opracowanymi   harmonogramami i  planami.  Uczniowie chętnie i systematycznie uczęszczają na zajęcia, a  sporadyczne nieobecności  są na bieżąco usprawiedliwiane.

 

Realizując działania przewidziane w projekcie,  prowadzący  zajęcia  nauczyciele  wykorzystują zakupiony sprzęt  tj.: pomoce do zajęć logopedycznych (na kwotę – 3 137,23 zł), pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć dydaktyczno wyrównawczych (na kwotę – 1 192zł), 22 kalkulatory, 3 laptopy  i  2 rzutniki multimedialne, tablicę sucho- ścieralną, książki metodyczne dla nauczycieli prowadzących zajęcia w klasach I oraz zeszyty ćwiczeń dla uczniów. Zakupiono także  materiały papiernicze na kwotę 1 200 zł. Po  zakończeniu realizacji projektu sprzęt przejdzie  na własność  szkoły i służyć będzie  realizacji kolejnych działań na rzecz uczniów.

 

Autorkami i szkolnymi koordynatorami projektu są:

Katarzyna Banach - Gimnazjum nr 1

Janina Morska - Gimnazjum nr 2

Elżbieta Brant - Szkoła Podstawowa nr 4

Ewelina Skórnóg - Szkoła Podstawowa nr 6

Grażyna Pietrukaniec - Szkoła Podstawowa nr 7

Anna Stodulska - Zespół Szkół nr 1

 

informacje i zdjęcia:

szkolny koordynator projektu Grażyna Pietrukaniec - Szkoła Podstawowa nr 7

Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS