strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
sobota, 23 listopada 2019   pogoda
media

Unia Europejska

Termomodernizacja - budynki oświatowe na terenie Gminy Miejskiej

 

„Poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych - oświatowych położonych na terenie Gminy Miejskiej Giżycko”

 

 

Przedmiotem projektu jest kompleksowa i głęboka termomodernizacja 10 budynków użyteczności publicznej pełniących funkcje oświatowe w Giżycku:

  • Gimnazjum Nr 1 wraz z salą gimnastyczną przy ul. Gimnazjalnej 1,
  • Gimnazjum Nr 2 wraz z salą gimnastyczną oraz biblioteką przy ul. Warszawskiej 39,
  • Przedszkole Miejskie Nr 1 przy ul. Drzymały 9,
  • Przedszkole Miejskie Nr 4 przy ul. Jagiełły 3,
  • Szkoła Podstawowa Nr 4 przy ul. 3 Maja 21,
  • Zespól Szkół Nr 1 przy ul. Wiejskiej 50,
  • budynek wykorzystywany na działalności edukacyjną przy ul. Olsztyńskiej 6A.

 

Rozpoczęcie realizacji projektu: 11 marca 2016r.

Rozpoczęcie rzeczowe realizacji projektu: 22 marca 2018r.

Zakończenie finansowe realizacji projektu: 31 grudnia 2019r.  


Cel projektu


Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez termomodernizację, inteligentne zarządzanie energią i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej.

 

Cele szczegółowe

  • Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Giżycko, poprzez redukcję kosztów ogrzewania (problemy : niska efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej oraz wysokie zużycie energii cieplnej i elektrycznej oraz niska wydajność kotłowni w budynkach użyteczności publicznej);
  • Podwyższenie standardu technicznego oraz obniżenie kosztów użytkowania i konserwacji budynków użyteczności publicznej (problem: wysokie zużycie energii cieplnej i elektrycznej oraz niska wydajność kotłowni w budynkach użyteczności publicznej);
  • Zmniejszenie emisji CO2 i innych szkodliwych substancji do środowiska, wynikające z mniejszego zapotrzebowania na ciepło (problemy : niska efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej oraz wysokie zużycie energii cieplnej i elektrycznej oraz niska wydajność kotłowni w budynkach użyteczności publicznej);
  • Wzrost świadomości użytkowników budynków użyteczności publicznej na temat pożytków z ograniczenia zużycia zasobów energetycznych budynków użyteczności publicznej (problem: niska świadomość użytkowników budynków użyteczności publicznej objętych projektem w zakresie oszczędności energetycznej);
  • Wzrost komfortu przebywania oraz użytkowania budynków użyteczności publicznej objętych projektem poprzez wzrost efektywności energetycznej tychże budynków (niska efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej).


Planowany efekt

 

Dzięki kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej nastąpi redukcja kosztów ogrzewania, co wpłynie jednocześnie na obniżenie kosztów funkcjonowania instytucji publicznych. Podniesienie świadomości pracowników i użytkowników budynków użyteczności publicznej w zakresie gospodarowania energią. Zmniejszy się emisja CO2 i innych szkodliwych substancji do środowiska.

 

 

Wartość projektu:  5 935 493,91 zł

Współfinansowanie UE:  4 205 561,23 zł

Współfinansowanie krajowe  z budżetu państwa: 467 284,58 zł


Etapy projektu:

  • Pace przygotowawcze;
  • Ogłoszenie przetargu;
  • Roboty budowlane;
  • Promocja projektu.

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS