strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
poniedziałek, 25 marca 2019   pogoda
media

Unia Europejska

Termomodernizacja - budynki oświatowe na terenie Gminy Miejskiej

 

„Poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych - oświatowych położonych na terenie Gminy Miejskiej Giżycko”

 

 

Przedmiotem projektu jest kompleksowa i głęboka termomodernizacja 10 budynków użyteczności publicznej pełniących funkcje oświatowe w Giżycku:

 

·         Gimnazjum Nr 1 wraz z salą gimnastyczną przy ul. Gimnazjalnej 1,

·         Gimnazjum Nr 2 wraz z salą gimnastyczną oraz biblioteką przy ul. Warszawskiej 39,

·         Przedszkole Miejskie Nr 1 przy ul. Drzymały 9,

·         Przedszkole Miejskie Nr 4 przy ul. Jagiełły 3,

·         Szkoła Podstawowa Nr 4 przy ul. 3 Maja 21,

·         Zespól Szkół Nr 1 przy ul. Wiejskiej 50,

·         budynek wykorzystywany na działalności edukacyjną. przy ul. Olsztyńskiej 6A.

 

Rozpoczęcie realizacji projektu: 11 marca 2016r.

Rozpoczęcie rzeczowe realizacji projektu: 29 grudnia 2017r.

Zakończenie finansowe realizacji projektu: 30 grudnia 2018r.  

 

Cel projektu

 

Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez termomodernizację, inteligentne zarządzanie energią i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej.

 

Cele szczegółowe

 

·         Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Giżycko, poprzez redukcję kosztów ogrzewania (problemy : niska efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej oraz wysokie zużycie energii cieplnej i elektrycznej oraz niska wydajność kotłowni w budynkach użyteczności publicznej);

·         Podwyższenie standardu technicznego oraz obniżenie kosztów użytkowania i konserwacji budynków użyteczności publicznej (problem: wysokie zużycie energii cieplnej i elektrycznej oraz niska wydajność kotłowni w budynkach użyteczności publicznej);

·         Zmniejszenie emisji CO2 i innych szkodliwych substancji do środowiska, wynikające z mniejszego zapotrzebowania na ciepło (problemy : niska efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej oraz wysokie zużycie energii cieplnej i elektrycznej oraz niska wydajność kotłowni w budynkach użyteczności publicznej);

·         Wzrost świadomości użytkowników budynków użyteczności publicznej na temat pożytków z ograniczenia zużycia zasobów energetycznych budynków użyteczności publicznej (problem: niska świadomość użytkowników budynków użyteczności publicznej objętych projektem w zakresie oszczędności energetycznej);

·         Wzrost komfortu przebywania oraz użytkowania budynków użyteczności publicznej objętych projektem poprzez wzrost efektywności energetycznej tychże budynków (niska efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej).

 

Planowany efekt

 

Dzięki kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej nastąpi redukcja kosztów ogrzewania, co wpłynie jednocześnie na obniżenie kosztów funkcjonowania instytucji publicznych. Podniesienie świadomości pracowników i użytkowników budynków użyteczności publicznej w zakresie gospodarowania energią. Zmniejszy się emisja CO2 i innych szkodliwych substancji do środowiska.

 

 

Wartość projektu:  5 945 051.01 zł

Wkład Funduszy Europejskich:  4 680 587.06 zł

 

Etapy projektu:

·         Pace przygotowawcze;

·         Ogłoszenie przetargu;

·         Roboty budowlane;

·         Promocja projektu.

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

 

Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS