TOR MOTOCROSSOWY | Ostatnie dni konsultacji

KONSULTACJE SPOŁECZNE

DOTYCZĄCE PRZYSZŁEGO SPOSOBU ZAGOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCI DOTYCHCZAS UŻYTKOWANEJ JAKO TOR MOTOCROSSOWY POŁOŻONEJ W GIŻYCKU PRZY UL. ŚW. BRUNONA

 

 

Zapraszamy do udziału w badaniu opinii, dotyczącej przyszłego sposobu zagospodarowania nieruchomości dotychczas użytkowanej jako tor motocrossowy, położonej w Giżycku przy ul. św. Brunona

 

Zapewniamy, że wszelkie informacje uzyskane w trakcie badania ankietowego wykorzystane zostaną wyłącznie w celu poznania Państwa opinii na ten temat.

 

Uprawnionymi do udziału w ankiecie są mieszkańcy Giżycka, którzy ukończyli 16 lat i posiadają Giżycką Kartę Mieszkańca lub są zameldowani w Giżycku (w przypadku głosowania elektronicznego)

 

Konsultacje przeprowadza się w terminie od 28 czerwca 2021 r. do 28 października 2021 r., równocześnie w następujących formach:

 

- elektronicznie, za pośrednictwem formularza dostępnego na platformie E-konsultacje  na stronie Urzędu Miejskiego w Giżycku: www.gizycko.pl

 

- osobiście, poprzez wypełnienie karty do głosowania, które można odebrać w następujących punktach:

  • Punkt Obsługi Klienta (pok. nr 7) Urzędu Miejskiego w Giżycku, Aleja 1 Maja 14, Giżycko,
  • Biuro Promocji i Polityki Społecznej (pok. nr 116 i 117) Urzędu Miejskiego w Giżycku, Aleja 1 Maja 14, Giżycko,
  • Port Ekomarina Giżycko (kasa Portu), ul. Dąbrowskiego 14, Giżycko,
  • Klub Seniora, ul. Królowej Jadwigi 9b, Giżycko.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.gizycko.pl w zakładce E-konsultacje.

 

DO POBRANIA

KLAUZULA_INFORMACYJNA_KONSULTACJE_SPOŁECZNE_nr_2