strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
poniedziałek, 19 kwietnia 2021   pogoda

Aktualności

NABÓR NA BEZPŁATNE KOMPUTERY I INTERNET DO 30 WRZEŚNIA

19 września 2014
dodał(a): UM Małgorzata Kulas-Szyrmer

 

 

BEZPŁATNY INTERNET, KOMPUTERY I SZKOLENIA
DLA MIESZKAŃCÓW GIŻYCKA

 

1 września rozpoczął się proces rekrutacji 175 beneficjentów do projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion na terenie Gminy Miejskiej Giżycko" zapewniającego dostęp do Internetu osobom zagrożonym tzw. „wykluczeniem cyfrowym” z powodu trudnej sytuacji materialnej oraz niepełnosprawności. Nabór potrwa do końca września 2014 r.
 
Na zakup 500 komputerów, szkolenia i Internet miasto pozyskało 100% dofinansowania. 175 osób użytkuje już komputery w ramach projektu od końca 2012 roku, wrześniowa rekrutacja obejmuje kolejnych 175 osób, dodatkowo 150 komputerów trafi do szkół i miejskich jednostek. Nabór dotyczy dzieci z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, osób 50+, niepełnosprawnych, rodzin zastępczych, samotnych rodziców, uczniów z bardzo dobrymi wynikami w nauce.

 

NABÓR DO PROJEKTU: 1 - 30 WRZEŚNIA 2014

DO POBRANIA: Regulamin Formularz zgłoszeniowy Załączniki

Formularze dostępne są również w Punkcie Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim.

 

Warunkiem uzyskania pomocy w ramach projektu jest posiadanie stałego zameldowania na terenie Giżycka, nieposiadanie  w gospodarstwie domowym komputera z dostępem do Internetu, spełnianie co najmniej jednego z kryteriów dla grup docelowych wymienionych w § 4 pkt. 1 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, a nastepnie podpisanie niezbędnych umów na użytkowanie sprzętu i udział w projekcie oraz ukończenie szkolenia komputerowego.

 

Grupy docelowe projektu:

Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych:

-  osoba samotnie gospodarująca - miesięczny dochód nie przekracza 542 zł netto,

-  osoba w rodzinie - miesięczny dochód na osobę nie przekracza 456  zł netto,

-  rodzina pobierająca zasiłek rodzinny - miesięczny dochód netto nie przekracza 539 zł na osobę w rodzinie lub 623 zł na osobę, jeżeli jest dziecko niepełnosprawne.

Dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz ośrodkiem pomocy społecznej - miesięczny dochód na osobę do 456 zł netto.

● Osoby niepełnosprawne o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub równoważnym. W projekcie przewidziano udział osób niepełnosprawnych, które w przeciągu ostatnich 3 lat nie otrzymały zestawu komputerowego w ramach innych form  wsparcia (PFRON, inne projekty unijne itp.)

Osoby z grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie  nie przekracza kwoty 1000 zł netto.

Rodziny zastępcze

Samotni rodzice

Dzieci i młodzież ucząca się z bardzo dobrymi wynikami w nauce - przeciętny dochód w rodzinie ucznia na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty 1270 zł netto. W przypadku uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej niezbędna będzie opinia dyrektora lub wychowawcy o bardzo dobrych wynikach w nauce i wyróżniającym się zachowaniu za rok 2013/2014, uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej - świadectwo z wyróżnieniem i wzorowe zachowanie, uczniów szkół pomaturalnych i policealnych do 25 roku życia średnia ocen powinna wynosić co najmniej 4,5.

 

W PRZYPADKU BARDZO DUŻEJ ILOŚCI ZGŁOSZEŃ DO PROJEKTU pierwszeństwo udziału będą miały:

●  rodziny, w których znajdują się niepełnosprawne dzieci

● gospodarstwa domowe o najniższych dochodach posiadające dzieci i młodzież w wieku szkolnym

● rodziny wielodzietne

● osoby niepełnosprawne

 

Formularz zgłoszeniowy, regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie dostępne są w Urzędzie Miejskim  w Giżycku, al. 1 Maja 14 w Punkcie Obsługi Klienta (parter pok. 7) oraz  na stronie internetowej www.einclusion.gizycko.pl. Wszelkie informacje o projekcie i prowadzonej rekrutacji udzielane są w Biurze Projektu tel. 87 7324 140 e-mail: einclusion@gizycko.pl.

 

PODCZAS NABORU DO PROJEKTU ZORGANIZOWANE ZOSTANĄ DWA POPOŁUDNIOWE SPOTKANIA INFORMACYJNE 11 i 23 września. Już teraz zapraszamy na pierwsze spotkanie, które odbędzie się w czwartek 11 września o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Portu Ekomarina Giżycko (ul. Dąbrowskiego 14, budynek główny I piętro). Spotkania odbędą się z udziałem członków biura projektu, którzy będą mogli wyjaśnić sprawy związane z rekrutacją.

 

 

Umowa na realizację projektu podpisana została z instytucją zarządzającą 18 lipca 2014 r., dzieki czemu uzyskamy 2.896.457,94 zł, co stanowi 100% wartości całego projektu. Projekt będzie realizowany do końca 2015 r. i przewiduje objęcie 350 gospodarstw domowych oraz 12 jednostek miejskich w Giżycku nieodpłatnym dostępem do Internetu na okres do końca września 2020 r.  oraz zaopatrzenie ich w niezbędny sprzęt komputerowy.

 

W tym celu zakupionych będzie 500 zestawów komputerowych, z czego 350 trafi do gospodarstw domowych (175 osób użytkuje już komputery w ramach projektu od końca 2012 roku), zaś pozostałe 150 wraz z dodatkowym wyposażeniem w postaci sprzętu dostępowego do sieci, punktów dostępowych do sieci bezprzewodowych oraz urządzeniami wielofunkcyjnymi, zostanie zlokalizowanych w 12 jednostkach miejskich na terenie Giżycka. W dwóch lokalizacjach przewidziano wykonanie przyłącza do sieci i podłączenie do sieci szerokopasmowego Internetu. Dodatkowo dla 350 osób z wyłonionych gospodarstw domowych zorganizowane zostaną szkolenia z zakresu obsługi komputera oraz korzystania z Internetu .

 

W ramach działań koordynacyjnych w zakresie doposażenia i modernizacji jednostek miejskich przewidziano zakup 150 zestawów komputerowych z dostępem do Internetu dla następujących placówek:

1. Miejska Biblioteka Publiczna - 10 zestawów

2. MOSiR w Giżycku - Ekomarina Giżycko - 10 zestawów

3. Giżyckie Centrum Kultury - 5 zestawów

4. Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej - Świetlica Socjoterapeutyczna - 10 zestawów

5. Szkoła Podstawowa nr 7 im. J. Korczaka - 10 zestawów

6. Szkoła Podstawowa nr 6 - 10 zestawów

7. Szkoła Podstawowa nr 4 im. I Dywizji Piechoty - 20 zestawów

8. Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II - 20 zestawów

9. Gimnazjum nr 2 im. Chwały Oręża Polskiego w- 20 zestawów

10. Zespół Szkół nr 1 im. M. Kopernika w - 15 zestawów

11.  Przedszkole Miejskie nr 1 z Oddziałem Integracyjnym - 10 zestawów

12. Przedszkole Miejskie nr 4 – 10 zestawów

 

Więcej informacji o projekcie zobacz...

 

Kierownik projektu: Magdalena Fuk tel. 87 7324 120 magdalena.fuk@gizycko.pl

 

„Dotacje na innowacje – inwestujemy w waszą przyszłość”

Projekt pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion na terenie gminy miejskiej Giżycko” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

-
Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS