strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
środa, 26 czerwca 2019   pogoda

Przedsiębiorcy aktualności

Trwa nabór na działanie efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP RPO WiM 2014-2020

12 września 2016
dodał(a): UM Małgorzata Kulas-Szyrmer

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014- 2020 ogłasza konkurs nr RPWM.04.02.00-IP.02-28-002/16 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014- 2020 z zakresu: osi priorytetowej 4 Efektywność energetyczna działanie 4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP.

 

Termin składania wniosków 28 września b.r.

 

Łączna pula środków w ramach działania wynosi 39 834 900,00 złotych.

 

Konkurs skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

 

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych (w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną i niegenerujących dochodu).

 

Przewidziane do wsparcia typy projektów:

  • Modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych w przedsiębiorstwach na efektywne energetycznie, w tym z zastosowaniem  OZE;
  • Modernizacja instalacji technicznych w przedsiębiorstwie na efektywne energetycznie, w tym pod kątem wykorzystania OZE;
  • Głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków(definicja w słowniku terminologicznym) w przedsiębiorstwach jako samodzielny projekt lub wraz z wymianą i/lub modernizacją źródła energii z uwzględnieniem OZE;
  • Zastosowanie energooszczędnych technologii produkcji (dotyczy energii elektrycznej, ciepła, wody) w tym OZE;
  • Wdrażanie systemów zarządzania energią w przedsiębiorstwie;
  • Zastosowanie technologii/instalacji odzysku energii cieplnej w procesach produkcji przemysłowej i/lub produkcji energii;
  • Audyt energetyczny (jako element projektu).

 

Realizacja projektu musi zakończyć się najpóźniej do dnia 30 września 2018 r.

 

Szczegółowe informacje na temat trybu konkursu i składania wniosków dostępne są na stronie: http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/767/dzialanie-42-efektywnosc-energetyczna-i-wykorzystanie-oze-w-msp

oraz na stronach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej http://www.wfosigw.olsztyn.pl/

 

-
Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS