strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
środa, 30 września 2020   pogoda

Aktualności

TWIERDZA POKOJU międzynarodowe spotkania młodzieży Litwy, Niemiec, Polski i Rosji

28 maja 2014
dodał(a): UM Małgorzata Kulas-Szyrmer

Międzynarodowy projekt „Twierdza Pokoju”
(Polska - Rosja Obwód Kaliningradzki - Niemcy- Litwa)

Giżycko, 21-27 maja 2014

 

 

W ramach międzynarodowego projektu „Twierdza Pokoju”  młodzież  z Litwy, Niemiec, Polski i Rosji goszcząca w Giżycku od 22 do 27 maja, miała okazję zapoznać się ze śladami historii I wojny światowej na terenie Giżycka i okolic, uczestniczyć w różnorodnych wycieczkach pozwalających przybliżyć historię i kulturę regionu, zwiedzić Twierdzę Boyen, a także wziąć udział we wspólnych zajęciach rekreacyjnych. Pozwoliło to nawiązać nowe międzynarodowe kontakty, zbudować między młodymi ludźmi wartościowe więzi międzykulturowe w poszanowaniu historii każdego z narodów. Przedsięwzięciu sprzyjała przypadająca w 2014 roku okrągła 100. rocznica wybuchu I wojny światowej, która była powodem wspólnego spotkania, poznawania przeszłości, ale przede wszystkim okazją porozmawiania o przyszłości, wspólnych oczekiwaniach i planach, o tym co dziś jest ważne dla młodego pokolenia w Polsce, Niemczech, Rosji, czy na Litwie. 

 

 

 

Uczestnicy międzynarodowej wymiany rozpoczęli swoją wizytę od spotkania w Urzędzie Miejskim z burmistrzem i przedstawicielami władz samorządowych, a także młodymi radnymi z Młodzieżowej Rady Miasta w Giżycku.  Uczestnicy wymiany mieli okazję zwiedzić miasto, odwiedzić zabytkową Wieżę Ciśnień i popłynąć w rejs pięknym szlakiem parowca bojowego Barbara.

 

 

Pierwszy dzień wspólnych wrażeń zakończył się bardzo wesołym ogniskiem, wspólnymi śpiewami, zabawami i tańcami. Po wieczornych atrakcjach uczestnicy "Twierdzy Pokoju" spotkali się nazajutrz w XIX-wiecznej Twierdzy Boyen, by dowiedzieć się, jak ważną rolę odegrał giżycki fort podczas I wojny światowej.  Grupa miała także okazję zobaczyć w akcji Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe podczas Festynu ekologiczno-ratowniczego zorganizowanego w ramach Dni Giżycka z okazji 15-lecia naszych służb ratowniczych.

 

  

 

Dla upamiętnienia poległych podczas I wojny światowej żołnierzy niemieckich i rosyjskich, młodzież wspólnie z burmistrz Jolantą Piotrowską złożyła kwiaty na zabytkowym cmentarzu przy ulicy Moniuszki nad jeziorem Popówka Mała w Giżycku. W kolejnych dniach wizyty międzynarodowa grupa zwiedzała między innymi Sztynort,  Muzeum II Wojny Światowej w Mamerkach, zamek w Rynie i Reszlu, Kętrzyn, muzeum mazurskie w Owczarni, kwaterę Hitlera w Wilczym Szańcu. Była też wizyta i wyjątkowy koncert organowy w Sanktuarium maryjnym w Świętej Lipce. W niedzielę 25 maja młodzież wzięła udział w wernisażu wystawy prac giżyckiego artysty Andrzeja Morawskiego Jąkały w Porcie Ekomarina. Był również czas na wspólne spacery, bilard i kręgle:)

 

 

Międzynarodowe spotkanie młodzieży zostało uroczyście zakończone podczas specjalnej konferencji popularno-naukowej, poświęconej I wojnie światowej „Wielka Wojna w krajobrazie kulturowym Mazur”. Konferencja  z udziałem historyków, młodych giżycczan i młodzieży z zaprzyjaźnionych z Giżyckiem miast, zorganizowana została 26 maja w Porcie  Ekomarina we współpracy miasta oraz Ośrodka Badań Europy Środkowo-Wschodniej z okazji przypadającej w tym roku 100. rocznicy wybuchu I wojny światowej  i działań militarnych na froncie wschodnim. Wśród prelegentów był giżycczanin dr Robert Kempa przewodniczący konferencji, dr Małgorzata Karczewska i dr hab. Maciej Karczewski, mgr Wiktor Knercer, dr Emilia Figura-Osełkowska, dr hab. Jerzy Urwanowicz oraz mgr Adam Żywiczyński.

 

 

Podczas konferencji podjęte zostały tematy związane m.in. z pierwszowojennymi pomnikami i  cmentarzami w krajobrazie Mazur, Giżycka i okolic, pomnikiem bitwy pod Tannenbergiem,  archeologią I wojny światowej na terenie naszego powiatu, krajobrazem wiejskim powiatu giżyckiego po I wojnie światowej, trwałymi zmianami w krajobrazie Mazur na przykładzie Giżyckiej Pozycji Polowej 1914-2014. Niezwykle ciekawy był również wykład dr Kempy "Wielka Wojna w krajobrazie Giżycka" (zachęcamy do zapoznania się z materiałem konferencyjnym).

 

 

Na wymianę młodzieży z Gusiewa w Obwodzie Kaliningradzkim miasto pozyskało dofinansowanie z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia i realizację projektu „Międzynarodowe spotkanie młodzieży >>Twierdza Pokoju<< w 100. rocznicę wybuchu I Wojny Światowej dla budowania więzi międzykulturowych i poszanowania historii” miasto pozyskało dofinansowanie ramach III Otwartego Konkursu Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (wartość projektu: 15067 zł, wartość dofinansowania: 12000 zł). Spodziewany efekt społeczny przedsięwzięcia to przybliżenie młodzieży z Obwodu Kaliningradzkiego i młodzieży z Giżycka historii I wojny światowej, a także historii i kultury regionu Warmii i Mazur, Giżycka oraz okolic, co ma zwiększyć świadomość i zbudować poszanowanie dla historii i dziedzictwa kulturowego. Wspólne zajęcia i wycieczki z udziałem młodzieży z Federacji Rosyjskiej i Polski pozwolą zbudować wartościowe więzi międzykulturowe, pobudzą stopniową rozbudowę sieci polsko-rosyjskich kontaktów instytucjonalnych i społecznych, i przyczynią się do podniesienia jakości debaty publicznej w obu krajach na temat relacji polsko-rosyjskich. Wspólny projekt ma stymulować polsko-rosyjski dialog w zakresie historii, kultury i dziedzictwa obu narodów. Chcielibyśmy aby przedsięwzięcie umożliwiło rozwijanie kontaktów i współpracy instytucjonalnej między różnymi podmiotami z obu krajów, w tym między Urzędem Miejskim w Giżycku a instytucjami edukacyjnymi w Obwodzie Kaliningradzkim.

 

 

Do Giżycka przyjechało kilkanaście osób  z Technikum Rolniczego w Gusiewie z Obwodu Kaliningradzkiego. Gościliśmy uczniów niemieckiej szkoły w Schermbeck, współpracującej z Gimnazjum nr 2 w Giżycku. Byli też młodzi mieszkańcy litewskiej Vareny, biorący jednocześnie udział w Międzynarodowych Warsztatach Fotograficznych, dzięki wsparciu funduszy UE i realizacji projektu "Varena i Giżycko: turystycznie przyjazne miasta". Wybrane zdjęcia uczestników warsztatów znajdą się zresztą na tworzonych panelach informacyjnych, rozlokowanych w najciekawszych punktach miasta. Cała grupa młodzieży „Twierdzy Pokoju” liczyła ponad 50 osób. W ramach współpracy odbywała się również w tym czasie w Giżycku oficjalna wizyta naszych partnerów z Vareny na Litwie.

 

 

Specjalne podziękowania za współpracę i pomoc w organizacji międzynarodowego spotkania młodzieży „Twierdza Pokoju” i ogromne zaangażowanie pragniemy złożyć Pani Monice Lipert-Masiejczyk, nauczycielce języka niemieckiego w Gimnazjum nr 2 w Giżycku oraz Grażynie Darskiej z Giżyckiego Centrum Kultury. Podziękowania za wsparcie organizacyjne należą się także przedstawicielom Młodzieżowej Rady Miasta: Grzegorzowi Ksepce, a w szczególności wiceprzewodniczącej MRM, Paulinie Pupiałło. Krajoznawcze wycieczki po ziemi Warmii i Mazur nie mogłyby odbyć się bez znakomitych przewodników po ziemi mazurskiej: Kazimierza Wnuka, Krystyny Klimowicz i Zbigniewa Chaciewicza. Za wsparcie serdecznie dziękujemy również kierownikowi Twierdzy Boyen Piotrowi Waśniewskiemu, Wiktorowi Panasikowi i Tadeuszowi Jakubowskiemu oraz  Tomaszowi Szymańskiemu z Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli.

 

 

Przedsięwzięcie koordynował Wydział Promocji Urzędu Miejskiego w Giżycku, który pozyskał na jego realizację dofinansowanie z funduszy zewnętrznych:
· Projekt „Międzynarodowe spotkanie młodzieży >>Twierdza Pokoju<< w 100. rocznicę wybuchu I Wojny Światowej dla budowania więzi międzykulturowych i poszanowania historii” został dofinansowany w ramach III Otwartego Konkursu Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
· Międzynarodowe Warsztaty Fotograficzne realizowane są w ramach projektu „Varena i Giżycko: turystycznie przyjazne miasta” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej "Litwa-Polska 2007-2013".

 

-
Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS