strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
środa, 13 listopada 2019   pogoda

Rodzina aktualności

Tydzień pomocy ofiarom pokrzywdzonym przestępstwem w Giżycku

20 lutego 2015
dodał(a): UM Małgorzata Kulas-Szyrmer

Tydzień pomocy ofiarom pokrzywdzonym przestępstwem w Giżycku

23 - 28 lutego 2015

dyżury specjalistów od poniedziałku do piątku

 

 

Od kilkunastu lat zaczyna przebijać się do świadomości społecznej problem przemocy w rodzinie. Początkowo temat ten był marginalizowany i przemilczany. Stopniowo jednak zaczęto podejmować różne działania mające na celu łagodzenie skutków społecznych tego zjawiska. Próbą podjęcia celowych, zamierzonych oraz jednolitych działań na rzecz zapobiegania przemocy w rodzinie było opracowanie oraz wdrożenie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Celem uchwalonej ustawy jest zwiększenie skuteczności i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, oraz inicjowanie i wspieranie działań polegających na podnoszeniu świadomości społecznej w zakresie przyczyn i skutków przemocy w rodzinie.

 

Wedle wspomnianej ustawy „przemoc w rodzinie” należy rozumieć jako jednorazowe lub powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób wymienionych z pkt 1 (art.2.), w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

 

Podstawowym działaniem mającym na celu zahamowanie fali przemocy w rodzinach jest „Interwencja kryzysowa”, która polega na interdyscyplinarnym odziaływaniu na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. W tym celu działa powołany Zespół Interdyscyplinarny w Giżycku, w skład którego wchodzą przedstawiciele podmiotów:

-Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku,

-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Giżycku,

-Komendy Powiatowej Policji w Giżycku,

-Urzędu Miejskiego w postaci Pełnomocnika Burmistrza ds. rodziny, dzieci i młodzieży,

-Oświaty, w postaci Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli,

-Straży Miejskiej w Giżycku,

-Kuratorów Sądowych,

-Służby zdrowia, w postaci NZOZ Centrum Profilaktyki Szkolnej w Giżycku,

-Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Członkowie zespołu mają za zadanie m.in. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w celach zapobiegawczych bądź podejmowanie interwencji w środowisku dotkniętym patologią, opracowywanie i realizacja indywidualnych planów pomocy i inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc, a następnie monitorowanie sytuacji w tych rodzinach. Do zadań zespołu należy również dokumentowanie podejmowanych działań, a także ich efektów.

 

Narzędziem ułatwiającym poprawne rozpoznanie oraz zdiagnozowanie problemu jest procedura „Niebieskiej Karty”, która składa się z odpowiedniej dokumentacji oraz sposobu postępowania w przypadku stwierdzenia bądź podejrzenia występowania przemocy. Głównym celem „Niebieskich Kart” jest rozpoznanie przemocy i usprawnienie pomocy oferowanej przez przedstawicieli różnych służb w środowisku lokalnym, ale też tworzenie warunków do systemowego, interdyscyplinarnego modelu pracy z rodziną. W samym Giżycku w 2014 r sporządzono i przekazano Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 122 formularze „Niebieskich Kart”. Porównując poprzednie lata nastąpiła tendencja wzrostowa.

 

Z okazji zbliżającego się „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” trwającego od 23 do 28 lutego 2015 r., Zespół Interdyscyplinarny przygotował następujące działania:

Osobom pokrzywdzonym przestępstwem Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej oferuje pomoc w bezpłatnym punkcie konsultacyjnym znajdującym się przy ulicy Sikorskiego 3B, w którym otrzymają kompleksową pomoc:

-prawną

poniedziałek 16.00-18.00

środa 15.00-18.00

-psychologiczną

poniedziałek 16.00-18.00

-terapeutyczną

wtorek 15.00-17.00

czwartek 17.00-19.00

-pedagogiczną

wtorek 16.00-18.00

 

Dodatkowo uruchomiony zostanie punkt informacyjny w Komendzie Powiatowej Policji, pokój 209 w godzinach od 10.00 - 12.00, a w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku przy ulicy Smętka 5, pokój nr 19 w godzinach od 8.00-15.00 będzie można uzyskać bezpłatne informacje podczas dyżurów prawnika i psychologa. Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w Sądzie Rejonowym w Giżycku przy ulicy Gdańskiej 11 w godzinach pracy Sądu zaprasza wszystkie osoby pokrzywdzone przestępstwem, celem udzielenia fachowych porad oraz przekazania informacji dotyczących przemocy w rodzinie. Dzielnicowi KPP szczególną uwagę skupią na rodzinach objętych procedurą „Niebieskie Karty”, udzielając dodatkowych informacji oraz dostarczając ulotki wraz z informatorami o alternatywnych sposobach rozwiązywania sporów.

 

Przypominamy również o bezpłatnie dostępnym numerze 801 120 002 Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.  Telefon działa od poniedziałku do soboty w godz. 8.00 -22.00 oraz w niedzielę i święta w godz. 8.00-16.00. W środy w godz. 18.00 - 22.00 dyżurują prawnicy, którzy udzielają porad prawnych. Dodatkowe dyżury prawne w poniedziałki i wtorki od 17.00-21.00 pod numerem (22) 666 28 50 (koszty wg stawek operatora).

 

Warto wspomnieć o Fundacji Dzieci Niczyje, która podejmuje działania zmierzające do powstrzymania przemocy wobec dzieci. Działalność fundacji adresowana jest do dzieci maltretowanych fizycznie, psychicznie, wykorzystywanych seksualnie oraz zaniedbywanych, do ich rodziców i opiekunów, jak również do osób stykających się w pracy zawodowej z przypadkami krzywdzenia dzieci. Nr kontaktowy do fundacji (22) 616 02 68.

 

W Giżycku Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie działa przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ulicy Wodociągowej 15. Tel. (87) 428 40 42. Wszystkie osoby mające do czynienia z przemocą w rodzinie zachęcam do korzystania z bezpłatnych porad specjalistów.

 

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego

ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

dr Katarzyna Karolska

-
Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS