strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
poniedziałek, 19 kwietnia 2021   pogoda

Aktualności

Tydzień pomocy ofiarom pokrzywdzonym przestępstwem w Giżycku

17 lutego 2014
dodał(a): UM Małgorzata Kulas-Szyrmer

 

 "Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem"

24 lutego - 1 marca 2014

 

Wśród działań podjętych przez Zespół Interdyscyplinarny w Giżycku w ramach zbliżającego się "Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem":

  • Bezpłatny punkt konsultacyjny Centrum Profilaktyki i porady prawne, psychologiczne, terapeutyczne oraz pedagogiczne,
  • Punkt konsultacyjny w Komendzie Policji i PCPR,
  • Szkolenie z podstawowych technik samoobrony dla kobiet 1 marca,
  • Szkolny konkurs plastyczny "Stop przemocy w rodzinie",
  • Pogadanki  giżyckich policjantów z młodzieżą w szkołach i Domu św. Faustyny (dawnym domu dziecka), a także dodatkowe spotkania dzielnicowych w rodzinach objętych procedurą "Niebieskie Karty"

 

Od kilkunastu lat zaczyna przebijać się do świadomości społecznej problem przemocy w rodzinie. Początkowo problem ten był marginalizowany i przemilczany. Stopniowo jednak zaczęto podejmować różne działania mające na celu łagodzenie skutków społecznych tego zjawiska.

 

Próbą podjęcia celowych, zamierzonych oraz jednolitych działań na rzecz zapobiegania przemocy w rodzinie było opracowanie oraz wdrożenie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Celem uchwalonej ustawy jest zwiększenie skuteczności i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, oraz inicjowanie i wspieranie działań polegających na podnoszeniu świadomości społecznej w zakresie przyczyn i skutków przemocy w rodzinie. Wedle wspomnianej ustawy „przemoc w rodzinie” należy rozumieć jako jednorazowe lub powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób wymienionych z pkt 1 (art.2.), w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

 

Podstawowym działaniem mającym na celu zahamowanie fali przemocy w rodzinach jest „Interwencja kryzysowa”, która polega na interdyscyplinarnym oddziaływaniu na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. W tym celu został powołany Zespół Interdyscyplinarny w Giżycku, w skład którego wchodzą przedstawiciele podmiotów:

- Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku,

- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Giżycku,

- Komendy Powiatowej Policji w Giżycku,

- Urzędu Miejskiego w postaci Pełnomocnika Burmistrza ds., rodziny, dzieci i młodzieży,

- Oświaty, w postaci Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli,

- Straży Miejskiej w Giżycku,

- Kuratorów Sądowych,

- Służby zdrowia, w postaci NZOZ Centrum Profilaktyki Szkolnej w Giżycku,

- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

 

Członkowie zespołu mają za zadanie m.in. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w celach zapobiegawczych bądź podejmowanie interwencji w środowisku dotkniętym patologią, opracowywanie i realizacja indywidualnych planów pomocy i inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc, a następnie monitorowanie sytuacji w tych rodzinach. Do zadań zespołu należy również dokumentowanie podejmowanych działań, a także ich efektów.

 

Narzędziem ułatwiającym poprawne rozpoznanie oraz zdiagnozowanie problemu jest procedura „Niebieskie Karty”, która składa się z odpowiedniej dokumentacji oraz sposobu postępowania w przypadku stwierdzenia bądź podejrzenia występowania przemocy. Głównym celem „Niebieskich Kart” jest rozpoznanie przemocy i usprawnienie pomocy oferowanej przez przedstawicieli różnych służb w środowisku lokalnym, ale też tworzenie warunków do systemowego, interdyscyplinarnego modelu pracy z rodziną. W Giżycku w 2013 r uruchomiono procedurę 20 osobom, natomiast w roku 2014 założono już „Niebieskie Karty” 24 osobom.

 
Z okazji zbliżającego się „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” trwającego od 24 lutego - 1 marca 2014 r., Zespół Interdyscyplinarny przygotował następujące działania:

 

Osobom pokrzywdzonym przestępstwem Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej oferuje pomoc w bezpłatnym punkcie konsultacyjnym znajdującym się przy ulicy Sikorskiego 3B, w którym otrzymają kompleksową pomoc:

- prawną

poniedziałek 16.00-18.00

środa 15.00-18.00

- psychologiczną

poniedziałek 16.00-18.00

- terapeutyczną

wtorek 15.00-17.00

czwartek 17.00-19.00

- pedagogiczną

wtorek 15.30-17.30

 

Dodatkowo uruchomiony zostanie punkt informacyjny w Komendzie Powiatowej Policji, pokój 209 w godzinach od 10.00 - 12.00, oraz punkt konsultacyjny w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku przy ulicy Smętka 5, pokój nr 19 oraz 10 w godzinach od 8.00-15.00.

 

W ramach przedsięwzięcia zorganizowane zostanie szkolenie z podstawowych technik samoobrony dla kobiet. Zajęcia odbędą się w dniu 1 marca 2014 r. na sali przy ulicy Mickiewicza 33A w godzinach od 12.00-14.00. Lekcji udzielać będą profesjonaliści z Giżyckiego Klubu Aikido.

 

Dla szkół podstawowych oraz gimnazjów również mamy propozycję w formie konkursu plastycznego związanego z tematyką „Stop przemocy w rodzinie”. Najwyżej ocenione przez Zespół Interdyscyplinarny prace zostaną uhonorowane nagrodami rzeczowymi.

 

Dzielnicowi KPP szczególną uwagę skupią na rodzinach objętych procedurą „Niebieskie Karty”, udzielając dodatkowych informacji oraz dostarczając ulotki wraz z informatorami o alternatywnych sposobach rozwiązywania sporów. Działania funkcjonariuszy KPP w formie pogadanek z młodzieżą zostaną skierowane również do szkół oraz Domu Św. Faustyny „Wielkie serce” (dawny Dom Dziecka).

 

Przypominamy również o bezpłatnie dostępnym numerze 801-12-00-02 Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.

 

 Zespół Interdyscyplinarny

 

Kontakt: Pełnomocnik Burmistrza ds. Rodziny,

Dzieci i Młodzieży dr Katarzyna Karolska

Urząd Miejski w Giżycku

tel. 87 7324 143, 531 002 333

katarzyna.karolska@gizycko.pl

 

www.GIZYCKO.pl
kursnaGIZYCKO

 

 

 

 

 

-
Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS