strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
poniedziałek, 19 kwietnia 2021   pogoda

Aktualności

Uczestnicy projektu eInclusion przeszkoleni z obsługi komputera

29 lipca 2011
dodał(a): UM Małgorzata Kulas-Szyrmer

W ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Miejskiej Giżycko” zrealizowane zostały szkolenia z obsługi komputera i Internetu.

 

 

Wzięło w nich udział 200 zakwalifikowanych do projektu beneficjentów, w tym 92 osoby niepełnosprawne  o znacznym i średnim stopniu niepełnosprawności.

 

 

Zajęcia prowadzone były  od 27 czerwca do 29 lipca 2011 w 10 grupach szkoleniowych. Każda grupa liczyła 20 osób. Łącznie przeprowadzono 300 godzin dydaktycznych. Program uwzględniał stopień zaawansowania uczestników w obsłudze komputera. Na poziomie podstawowym przeszkolonych zostało 40 osób, czyli 2 grupy po 20 osób, na poziomie średniozaawansowanym 120 uczestników, czyli 6 grup 20-osobowych i na poziomie zaawansowanym 40 osób, czyli 2 grupy po 20 osób.

 

 

Szkolenie odbywało się na terenie Dziennego Centrum Aktywności w Giżycku przy ul. Dąbrowskiego 14. Pomieszczenia budynku, podjazdy oraz łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach. W budynku dodatkowo udostępniona została winda.

 

 

Szkolenie przeprowadziła firma TECHAL Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, która wyłoniona zostałą w ramach psotepowania przetargowego (zapytanie ofertowe 20.05.2011, podpisana umowa z firmą Techpal z Olsztyna dnia 7.06.2011).

 

 

Zajęcia przeprowadzone zostały przez dwóch wykwalifikowanych trenerów zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. Uczestnicy zajęć otrzymali materiały szkoleniowe w formie pisemnej (drukowanej) oraz w postaci elektronicznej na płytach CD. Dodatkowo zapewnione były materiały piśmiennicze – notatnik, długopis.

 

Wszyscy uczestnicy ukończyli szkolenie pomyślnie. W dniu zakończenia kursu przeprowadzone zostało anonimowe badanie ankietowe umożliwiające ocenę zrealizowanego szkolenia, zbadanie poziomu zadowolenia uczestników i ustalenie, czy spełnione zostały oczekiwania uczestników. Kwestionariusz ankietowy umożliwiał równeiż ocenę wykładowcy, materiałów szkoleniowych, przydatności zdobytej wiedzy i sposób organizacji szkolenia.

 

Z ankiet wynika, że oczekiwania zostały spełnione w 93%. Bardzo wysoko oceniono też stopień przygotowania wykładowcy, zaangażowanie  (184 osoby oceniły je jako najwyższe) i atmosferę podczas szkolenia (186 dało róeniż najwyższą notę). Uczestnicy wysoko ocenili przydatność zdobytej wiedzy w parktyce i poziom prowadzonych zajęć. Wyrazili zadowolenie z uczestnictwa, a 99% uczestników określiło kurs jako godny polecenia. Wysoko zostały też ocenione warunki szkolenia i sami organizatorzy.

 

 

Miejsce szkolenia zostało oznakowane na czas trwania szkolenia zarówno w salach wykładowych, jak też w miejscu przeznaczonym na przerwy kawowe za pomocą tabliczek informacyjnych oraz roll’upów zgodnie z wymogami promocji Projektu.

 

 

Uczestnicy szkolenia otrzymali Certyfikaty ukończenia szkolenia zawierające informację o ilości godzin, zrealizowanym materiale dydaktycznym, oraz o współfinansowaniu Projektu. Każdy uczestnik szkolenia otrzymał również Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem określonym na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz.U. nr 31 poz. 216).

 

 

Dokumentacja z przebiegu szkolenia obejmuje: dzienniki zajęć, listy obecności, rejestr wydanych zaświadczeń, potwierdzenie odbioru materiałów szkoleniowych oraz zaświadczeń, kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem Certyfikatów oraz Zaświadczeń, a także ankiety ewaluacyjne uczestników szkolenia.

 

 

Wszyscy uczestnicy szkoleń byli też ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków, powstałych w związku ze szkoleniem oraz w drodze do miejsca szkolenia i z powrotem. 

 

-
Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS