strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
niedziela, 28 lutego 2021   pogoda

Gospodarka

Ulga podatkowa

Ulga podatkowa dla przedsiębiorców


Stosownie do § 1 ust. 2 uchwały Rady Miejskiej w Giżycku Nr XXV/80/04 z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości, zwalnia się z podatku od nieruchomości nowo wybudowane i rozbudowane (dotyczy części rozbudowanej) budynki przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej.

Zwolnienie z podatku trwa od dnia powstania obowiązku podatkowego w myśl art . 6. Ust 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, przez okres prowadzenia działalności gospodarczej, nie dłużej jednak jak 3 lata.

Zwolnienia udziela się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek i może je uzyskać jedynie podatnik, który wybudował lub rozbudował budynek na podstawie pozwolenia na budowę. Zwolnienie to nie może być przenoszone na inne osoby.


Zwolnienia niniejsze są pomocą publiczną de minimis ich udzielenie następuje z uwzględnieniem przepisów ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej dla przedsiębiorców oraz w wydanych na jej podstawie rozporządzeń.

 

Treść obowiązujących uchwał

dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej:

Uchwała nr XXV/80/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie: zwolnień z podatku od nieruchomości


Uchwała nr V/2/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 26 stycznia 2007r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej w Giżycku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości

 

Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS