Upowszechnianie Sportu dla Osób Niepełnosprawnych | Trwa nabór wniosków

Minister Sportu i Turystyki zaprasza do udziału w naborze wniosków do „Programu Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2023 r.” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych.

O przyznanie dofinansowania mogą się ubiegać stowarzyszenia, fundacje, związki i organizacje sportowe z całej Polski. Na realizację programu przeznaczono rekordowe 30 mln zł.  

 

Paracycling

Fot. pixabay.com

 

Wniosek wraz z załącznikami należy wypełnić w systemie Amodit dostępnym na stronie https://wnioski.msit.gov.pl 

Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z „Programem Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2023 r.”. Wypełniony wniosek  wraz z załącznikami należy wysłać wyłącznie w wersji elektronicznej, w systemie Amodit do 12 grudnia 2022 r.

 

Ewentualne pytania w zakresie „Programu Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2022 r.” należy kierować do pracowników Departamentu Sportu dla Wszystkich, tel. 22 24 43 129, 22 24 43 105.

Rozstrzygnięcie naboru wniosków nastąpi do 17 lutego 2023 r.

 

Materiały do pobrania:

https://www.gov.pl/web/sport/program-upowszechniania-sportu-osob-niepelnosprawnych-w-2023-r