strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
sobota, 28 listopada 2020   pogoda

Aktualności

Uroczysta sesja i zaprzysiężenie nowych radnych III kadencji Młodzieżowej Rady Miasta

21 lutego 2011
dodał(a): UM Małgorzata Kulas-Szyrmer

UROCZYSTA I SESJA III KADENCJI

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA GIŻYCKA
2011-2013

 

22 lutego (wtorek) godz. 12.00

sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Giżycku przy al. 1 Maja 14

 

zaprzysiężenie nowych radnych i podsumowanie poprzedniej kadencji

 

Uroczysta sesja trzeciej już kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Giżycka 2011-2013 odbędzie się  z udziałem nowych radnych, radnych poprzedniej kadencji, burmistrz Giżycka Jolanty Piotrowskiej oraz przewodniczącej Rady Miejskiej w Giżycku Małgorzaty Czopińskiej.

 

22 lutego podczas uroczystej sesji odbędzie się zaprzysiężenie 18 nowych radnych, wybrany zostanie przewodniczący, dwóch wiceprzewodniczących i sekretarz. Radni poprzedniej II kadencji w specjalnej prezentacji podsumują swoją działalność. Otrzymają też od burmistrz Giżycka pamiątkowe dyplomy.

 

Na uroczystą sesję  zaproszeni zostali również starosta i wicestarosta powiatu giżyckiego, przewodniczący klubów Rady Miejskiej w Giżycku,  dyrektorzy giżyckich szkół, szefowie miejskich i powiatowych jednostek samorządowych: dyrektor GCK Dorota Łabuz, dyrektor Centrum Profilaktyki Ewa Ostrowska, dyrektor MZOSiP Piotr Szulc, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Antoni Sokołowski, dyrektor Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych Kazimierz Ambroziak, Przewodnicząca MRM I kadencji Natalia Hampel, opiekun MRM z ramienia Rady Miejskiej w Giżycku poprzedniej kadencji Wojciech Ratkiewicz i obecny - Andrzej Szocik, a także lokalne media.

 

Podczas spotkania Aleksander Iwaniuk, opiekun MRM w Węgorzewie, ma również przybliżyć młodym giżycczanom projekt 7 Festiwal i zaprosić ich do wspólnej akcji obu młodzieżowych rad w sadzeniu drzewek w związku z akcją Mazury Cud Natury.

 

To już trzecia kadencja Młodzieżowej Rady Miasta Giżycka. Uczniowie z giżyckich szkół po raz kolejny wybierali swoich przedstawicieli. Łącznie w styczniowych wyborach startowało 35 kandydatów. Uprawnionych do udziału w wyborach było 3465 uczniów giżyckich szkół. Udział w głosowaniu wzięło 1762 uczniów, co stanowi 50,8 %. więcej o MRM...

 

Radni MRM III kadencji:

1. Julia Chalecka - Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II

2. Rafał Chojnowski - Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II

3. Jakub Zielonka - Gimnazjum nr 2 im. Chwały Oręża Polskiego

4. Magdalena Więcek - Gimnazjum nr 2 im. Chwały Oręża Polskiego

5. Mateusz Opar - Zespół Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika

6. Monika Gorlo - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (zmiana 09.02.2011)

7. Mariusz Ośka - I Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kętrzyńskiego

8. Anna Jabłońska - I Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kętrzyńskiego

9. Mateusz Pestka - II Liceum Ogólnokształcące im. Gustawa Gizewiusza

10. Natalia Ławrynowicz - II Liceum Ogólnokształcące im. Gustawa Gizewiusza

11. Angelika Biega - Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu

12. Kamila Januszczyk - Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu

13. Patrycja Sugier - Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. KEN

14. Patryk Krawczyk  - Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. KEN

15. Karolina Głowacka - Centrum Edukacyjne „Edukacja”

16. Patrycja Szczepańska - Zespół Szkół Zawodowych

17. Robert Biercewicz - Zespół Szkół Zawodowych

18. Katarzyna Pieniak - Zespół Szkół Zawodowych

 

 

Porządek obrad I sesji III kadencji MRM 22 lutego 2011:

 

I.   Zaprzysiężenie 18 Radnych III kadencji MRMG.

II.  Wybór Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta Giżycka.
1. Powołanie z grona Rady komisji skrutacyjnej w składzie 3 osób.
2. Wybór przez członków Komisji skrutacyjnej przewodniczącego Komisji.
3. Zgłaszanie przez radnych kandydatów na Przewodniczącego MRMG.
4. Zaprezentowanie się kandydatów.
5. Głosowanie tajne, ogłoszenie wyników głosowania.
6. Sporządzenie protokołu i podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta Giżycka.
III. Przekazanie prowadzenia sesji nowemu/-wej Przewodniczącemu/-cej MRMG.
IV. Wybór dwóch Wiceprzewodniczących MRMG.
1. Powołanie z grona Rady komisji skrutacyjnej w składzie 3 osób.
2. Wybór przez członków Komisji skrutacyjnej przewodniczącego Komisji.
3. Zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczących MRMG.
4.  Zaprezentowanie się kandydatów.
5. Głosowanie tajne, ogłoszenie wyników głosowania.
6. Sporządzenie protokołu i podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących MRMG. 

V. Wybór Sekretarza MRMG.
1. Powołanie z grona Rady komisji skrutacyjnej w składzie 3 osób.
2. Wybór przez członków Komisji skrutacyjnej przewodniczącego Komisji.
3. Zgłaszanie kandydatów na Sekretarza MRMG.

4.  Zaprezentowanie się kandydatów.
5. Głosowanie tajne, ogłoszenie wyników głosowania.
6. Sporządzenie protokołu i podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących MRMG. 
VI. Wolne wnioski i interpelacje.
VII. Zakończenie obrad sesji.

 

 
kontakt:

opiekun MRM - Ewelina Chmielewska (Wydział Promocji UM)

ewelina.chmielewska@gizycko.pl tel. 87 7324 137

-
Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS