strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
wtorek, 26 stycznia 2021   pogoda

Aktualności

V Sesja Rady Miejskiej VII kadencji 19 lutego 2015

12 lutego 2015
dodał(a): UM Małgorzata Kulas-Szyrmer

 

Najbliższa sesja Rady Miejskiej w Giżycku

odbędzie się w dniu

19 lutego (czwartek) 2015 o godz. 16.00

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Giżycku przy al. 1 Maja 14.

 
Porządek obrad V sesji Rady Miejskiej VII kadencji:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, powołanie sekretarza obrad.
 2. Informacja o porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzednich sesji.
 4. Informacja Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej.
 5. Rozwój Giżycka w Strategii Wielkie Jeziora Mazurskie 2010.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Miejskiej Giżycko do Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020. PROJEKT NR 1
 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania delegata do Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich. PROJEKT NR 2
 8. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały XXXIX/87/2013 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego. PROJEKT NR 3
 9. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr XXXIX/88/2013 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska " Mój Rynek" PROJEKT NR 4
 10. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości. PROJEKT NR 5
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Gminie Miejskiej Giżycko Mienia państwowego związanego z realizacją zadań gmin. PROJEKT NR 6
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste z jednoczesną sprzedażą znajdującego się na niej budynku. PROJEKT NR 7
 13. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości. PROJEKT NR 8
 14. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości. PROJEKT NR 9
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości. PROJEKT NR 10
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości. PROJEKT NR 11
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. PROJEKT NR 12
 18. Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu. PROJEKT NR 13
 19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „ Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Giżycka na lata 2015-2032” PROJEKT NR 14
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Miejskiej do Giżyckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. PROJEKT NR 15
 21. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 22. Interpelacje i zapytania radnych do Burmistrza Miasta.
 23. Wolne wnioski, komunikaty, informacje.
 24. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/

Ryszard Błoszko

 
Termin posiedzenia komisji:
 1. Komisja Spraw Społecznych12.02.2015 r. (czwartek) godzina 17.00.
 2. Komisja Finansów i Gospodarki – 17.02.2015 r. (wtorek) godz. 16.00
  (opiniuje projekty nr 3,4 ).
 3. Komisja Mienia Miejskiego – 18.02.2015 r. (środa) godz. 16.00
  (opiniuje projekty od nr 5 do nr 14 ).

Projekty uchwał na V sesję Rady Miejskiej 19.02.2015

 

Protokoły z posiedzeń komisji zobacz...

Protokoły z sesji Rady Miejskiej zobacz...

WYNIKI GŁOSOWAŃ RADNYCH PODCZAS SESJI zobacz...

 

NAGRANIA Z SESJI RADY MIEJSKIEJ zobacz...

SESJE RADY NA "ŻYWO" W INTERNECIE: online.gizycko.tv

Posiedzenia Komisji również na żywo w Internecie (audio):

gizycko.tv, w menu należy kliknąć „transmisja online”

-
Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS