strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
czwartek, 9 lipca 2020   pogoda

Aktualności

VII Sesja Rady Miejskiej VI kadencji 17 lutego 2011

08 lutego 2011
dodał(a): UM Małgorzata Kulas-Szyrmer

Najbliższa sesja Rady Miejskiej w Giżycku

odbędzie się w dniu 

17 lutego (czwartek) 2011 r. o godz. 16.00

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Giżycku

przy al. 1 Maja 14

 

 

Porządek obrad VII sesji Rady Miejskiej VI kadencji: 

 

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, powołanie sekretarza obrad.
 2. Informacja o porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
 5. Zapytania radnych do Burmistrza Miasta.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Giżycko oraz oceny aktualności planów miejscowych.  PROJEKT NR 1
 7. Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego między ulicami: Dąbrowskiego, Warszawską, Bohaterów Westerplatte i Kolejową w Giżycku.   PROJEKT NR 2
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Miejską Giżycko. PROJEKT NR 3
 9. Podjęcie uchwały w sprawie oddania nieruchomości w użytkowanie.PROJEKT NR 4
 10. Podjęcie uchwały w spr. zbycia nieruchomości i uchylenia uchwały. PROJEKT NR 5
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Giżycku. PROJEKT NT 6
 12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Giżycka do zaciągnięcia pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i ustanowienia zabezpieczenia w formie weksla in blanco. PROJEKT NR 7
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2011 rok. PROJEKT NR 8
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Giżycko na lata 2011-2021.  PROJEKT NR 9
 15. Wolne wnioski, komunikaty i informacje.
 16. Zamknięcie sesji.

Posiedzenia komisji:

Komisja Spraw Społecznych             –  14.02.2011r. godz.16.00

Komisja Finansów i Gospodarki       – 15.02.2011r. godz.16.00

Komisja Mienia Miejskiego                – 16.02.2011r godz. 12.30   

 

 

Projekty uchwał na VII sesję 17.02.2011

 

 

WYNIKI GŁOSOWAŃ RADNYCH PODCZAS SESJI

zobacz...

 

NAGRANIA Z SESJI RADY MIEJSKIEJ

zobacz...

 

-
Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS