strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
wtorek, 7 lipca 2020   pogoda

Aktualności

VIII Sesja Rady Miejskiej VI kadencji 24 marca 2011

18 marca 2011
dodał(a): UM Małgorzata Kulas-Szyrmer

Najbliższa sesja Rady Miejskiej w Giżycku

odbędzie się w dniu 

24 marca (czwartek) 2011 r. o godz. 16.00

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Giżycku

przy al. 1 Maja 14

 

 

Porządek obrad VIII sesji Rady Miejskiej VI kadencji: 
 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, powołanie sekretarza obrad.
 2. Informacja o porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
 5. Zapytania radnych do Burmistrza Miasta.
 6. Organizacja ruchu drogowego w mieście.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2011 rok.    PROJEKT NR 1
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Giżycka na lata 2011-2021.                                           PROJEKT NR 2
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Giżycko.                                    PROJEKT NR 3
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.
  PROJEKT NR 4
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.          PROJEKT NR 5
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.          PROJEKT NR 6
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Giżycko do projektu pn. „Koncepcja rewitalizacji drogi wodnej między Wielkimi Jeziorami Mazurskimi a Kanałem Augustowskim na obszarze województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego” finansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.
  PROJEKT NR 7
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o zasadach korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej.                                                         PROJEKT NR 8
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z portu pasażerskiego Ekomarina.                                                                                             PROJEKT NR 9
 16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Burmistrza Miasta.
  PROJEKT NR 10
 17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta.
  PROJEKT NR 11
 18. Wolne wnioski, komunikaty i informacje.
 19. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady
/-/
Małgorzata Czopińska

  

Komisja Spraw Społecznych             –  21.03.2011r. godz. 16.00

Komisja Finansów i Gospodarki       – 22.03.2011r. godz.16.00

Komisja Mienia Miejskiego               – 23.03.2011r godz. 12.30

 

 

Projekty uchwał na VIII sesję 24.03.2011

 

 

WYNIKI GŁOSOWAŃ RADNYCH PODCZAS SESJI

zobacz...

 

NAGRANIA Z SESJI RADY MIEJSKIEJ

zobacz...

 

-
Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS