strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
sobota, 28 listopada 2020   pogoda

Architektura i zagospodarowanie przestrzenne

Ocena prac

Praca nr 21 I nagroda

Nagrodę przyznano za  zdecydowane przeprowadzenie koncepcji bulwaru wzdłuż jeziora (bulwar spacerowy), wyraźne wydzielenie poszczególnych stref funkcjonalnych, prawidłowe wydzielenie przestrzeni plaży od mariny,  trafne połączenie zespołu mariny z miastem poprzez oś ul. Unii Europejskiej.  Jury wysoko oceniło jednorodność  i spójność  języka architektonicznego całego zespołu, zwracając jednak uwagę na dalsze możliwości jej dopracowania. Zalecenia pokonkursowe:

Staranniejsze opracowanie architektury budynku  ośrodka szkoleniowego;

- staranniejsze opracowanie zakończenia bulwaru wokół budynku ośrodka szkoleniowego i zabytkowego budynku PTTK,

- zmiana lokalizacji kapitanatu – powinien być od strony jeziora,

- przemyślenie zamknięcia osi  bulwaru na budynku ośrodka,

- konieczność wprowadzenia dominanty wysokościowej – np. na zamknięciu mola , przy wejściu do portu.

 

Praca nr 14 II nagroda

Praca nagrodzona za czytelnie i  charakterystycznie  rozwiązana architektura tworząca urbanistyczne wnętrze wodne ; dobra funkcjonalność akwenu przed ośrodkiem sportów wodnych oparta na  wydzieleniu slipu,  klarownie rozwiązana oś kompozycji wokół pasażu nad jeziorem.  Praca nie daje propozycji zagospodarowania plaży ani też części gastronomiczno usługowej w strukturze zieleni . Proponowane powiązanie drogowe z miastem w rejonie ul. Wyzwolenia nietrafione.    

 

Praca nr 10 III nagroda

Praca doceniona za prawidłowe decyzje urbanistyczne,  prawidłowy kierunki  powiązania zespołu z miastem w poprzez  oś ul. Unii Europejskiej, dobrze zaproponowaną strefę handlu i gastronomii, dobrą lokalizację i skalę amfiteatru.  Ciekawie prowadzony bulwar spacerowy.  Proponowana architektura  ośrodka dydaktycznego sportów wodnych  nietrafiona i  z nieprawidłową propozycją funkcji.  Brak propozycji architektonicznych dla funkcji gastronomicznej i handlowej poza drobnymi kioskami handlowymi.

 

Praca nr 7 wyróżnienie

Praca prezentuje ciekawy, pejzażowy układ kompozycji  terenu.    Połączenie z miastem w prawidłowych  miejscach ale zbyt słabo zaakcentowane - szczególnie na kierunku ul. Unii Europejskiej.  Część gastronomiczno- usługowa w sposób swobodny rozwiązana we wnętrzu parku  wokół placu rekreacyjnego .    Ciekawa próba nawiązania do historycznych konstrukcji  szachulcowych. Wątpliwości budzą propozycje  rozwiązań materiałowych zespołu ośrodka szkoleniowego. Zbyt ciasna strefa przedpola przed budynkiem ośrodka.

 

Praca nr 23 wyróżnienie

Praca  o prawidłowo podjętych  decyzjach urbanistycznych.  Dobre powiązanie ośrodka z plażą poprzez zespół nowych budynków ośrodka szkoleniowego i hangarów sprzętu pływającego.  Ciekawa próba stworzenia trybun otwartych na boiska plażowe.  Po zmianie lokalizacji ośrodka , wątpliwości budzi pozostawienie pirsu rozdzielającego dwa akweny zatoki.  Ciekawa propozycja dużych tarasów widokowych zamykających obszar plaży , a także połączenie kładką strefy tarasu widokowego z istniejącym pirsem zatoki Żeglug Mazurskiej.   Brak precyzyjniejszej propozycji architektury, szczególnie  w stosunku do budynku ośrodka szkoleniowego sportów wodnych.  Proponowane formy  budynków  usługowo-gastronomicznych są  zdaniem sądu konkursowego nietrafione.

 

Praca nr 4 wyróżnienie

 Wyróżnienie przyznano za bezkompromisową propozycję architektury  ściśle  zlokalizowanej  na wodzie , stanowiącej zarówno falochron,  osłonę wiatrową  jak i naturalny punkt widokowy na jezioro. 

Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS