strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
sobota, 28 listopada 2020   pogoda

Biuletyn Informacyjny Burmistrza 2008

WAŻNE DECYZJE NA SESJI

Drodzy Państwo! Koniec roku to czas podejmowania ważnych decyzji, związanych z kształtowaniem budżetu na rok przyszły. Istotnym elementem budowy owego budżetu są stawki podatkowe (od nieruchomości i od środków transportu) oraz inne opłaty (np. od posiadania psów, czy tzw. opłata miejscowa). Na najbliższej sesji Rady Miejskiej będę wnioskowała o decyzje radnych w tym zakresie, które pozwolą mi trafnie zaplanować dochody budżetowe w roku przyszłym.

 

Funkcjonujące w Giżycku stawki podatku od nieruchomości są o wiele niższe od maksymalnych stawek, ustalonych przez rząd – są jednymi z niższych w naszym regionie. Tym niemniej uważam, że samorząd powinien wspierać swoich mieszkańców, a znaczącym elementem tego wsparcia jest właśnie niewygórowana wysokość stawki podatku od nieruchomości. Dlatego chcę zaproponować radnym podwyższenie owej stawki jedynie o 4,2%, co praktycznie ograniczy jedynie wpływ inflacji. Wśród innych uchwał, zaplanowanych na tę sesję, jest również propozycja nieznacznego podwyższenia taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzanie ścieków. Podwyżka ta wynika z ogólnego wzrostu kosztów. Jednocześnie proponuję utrzymanie dopłaty budżetowej do odprowadzania ścieków przez mieszkańców – wynosi ona netto 0,55 zł do 1 m3 ścieków odprowadzanych przez każde gospodarstwo domowe w Giżycku.

 

Do uchwalenia przedłożony zostanie także plan zagospodarowania przestrzennego w kwartale ulic: Dąbrowskiego, Warszawskiej, Bohaterów Westerplatte i Kolejowej, projekt uchwały o nieodpłatnym przejęciu na cele publiczne byłego przedszkola wojskowego przy ul. Sikorskiego, a także uchwała o zwiększeniu działki przeznaczonej na dzierżawę pod Centrum Ratownictwa Wodnego.

 

Wśród innych, ważnych projektów uchwał znalazła się również kwestia określenia ilości nowych licencji na taksówki w mieście oraz podjęcia współpracy ze znanym tureckim kurortem śródziemnomorskim – miastem Alanya (inicjatywa tej współpracy wyszła od strony tureckiej). Wszystkich zainteresowanych zapraszam na sesję, która odbędzie się 13 listopada 2008 o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.

 

Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w obchody Święta 11 Listopada i 90. Rocznicy Odzyskania Niepodległości, a szczególnie kadrze i żołnierzom Giżyckiego Garnizonu, parafiom, organizacjom kombatanckim i pozarządowym, oraz głównemu organizatorowi uroczystości – dyrekcji i pracownikom Giżyckiego Centrum Kultury. Dziękuję również wszystkim mieszkańcom za liczny udział w świątecznych obchodach.

 

Burmistrz Giżycka – Jolanta Piotrowska

Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS