strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
piątek, 26 lutego 2021   pogoda

Aktualności

Ważne informacje dotyczące wyboru ławników

13 czerwca 2011
dodał(a): UM Małgorzata Kulas-Szyrmer

DO POBRANIA:

 

KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA pobierz...

 

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Z 9.06.2011 pobierz...

 

W dniu 9 czerwca 2011 r. Minister Sprawiedliwości podpisał rozporządzenie w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (w załączeniu).

W związku z powyższym wyjaśniamy, że zgodnie z decyzją Ministra Sprawiedliwości, dokumenty złożone przez kandydatów na ławników według dotychczasowych przepisów przed dniem wejścia w życie nowych regulacji powinny być uznawane za prawidłowe w momencie wyboru, a zatem dokumenty wymienione w znowelizowanym ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 109, poz. 627) art. 162 § 2 pkt 1, 2 i 4 usp powinny być honorowane niezależnie od tego jaką datą zostały opatrzone.

 

Zasada ta dotyczy również zgłoszeń kandydatów na kartach stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 50, poz. 370) oraz listy osób zgłaszających kandydata.


Chociaż wybory odbywać się będą według nowych regulacji prawnych, gminy nie powinny żądać od kandydatów uzupełniających dokumentów."

-
Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS