strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
środa, 28 października 2020   pogoda

Organizacje pozarządowe aktualności

Wiadomosci NGO.pl

08 października 2012
dodał(a): UM Ewelina

IX KAMPANIA HOSPICJUM TO TEŻ ŻYCIE

 

Żaden lek ani terapia nie będą skuteczne, dopóki chory ich nie zastosuje. Sztuka komunikowania się jest więc niezbędnym elementem powodzenia procesu leczenia. Środowisko medyczne (lekarz, pielęgniarka, personel techniczny) umiejętnie komunikując się z pacjentem, budują dobre relacje i wzmacniają jego zaufanie. Efektem jest akceptacja zaleceń medycznych i wzrost skuteczności leczenia.Już dziewiąty rok Fundacja Hospicyjna przygotowuje kampanię społeczną „Hospicjum to też Życie” tym razem poświęconą sztuce komunikacji w opiece medycznej. Działania kampanijne przeprowadzane będą pod hasłem „Zdrowa rozmowa pomaga leczyć.  Mów – Słuchaj – Zaufaj”.

 

Uczestnicy kampanii:

Kampanię zorganizowała Fundacja Hospicyjna. Bierze w niej udział większość ośrodków paliatywno-hospicyjnych z całej Polski.

 

Czas i miejsce kampanii:

Kampania trwa od 13 października do 31 grudnia 2012 roku i ma zasięg ogólnopolski.Patronat honorowy: Ministerstwo Zdrowia

Patronaty merytoryczne: Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej

Partnerzy merytoryczni:Prof. dr hab. n. med. Krystyna de Walden-Gałuszko - prezes Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego

Prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski — Krajowy Konsultant w dziedzinie Onkologii Klinicznej Dr. psych. ks. Piotr Krakowiak SAC — Krajowy Duszpasterz Hospicjów Fundacja Lubię Pomagać Instytut PBS

Agencja badawcza Research Now Ambasadorzy kampanii Dorota Kolak i Jerzy Stuhr Patronaty medialne

TVP SA, WP.pl, PRoto.pl, NGO.pl, wiara.pl, Instytut Monitorowania Mediów, Polska Agencja Prasowa, tygodnik „Gość Niedzielny”, miesięczniki „Moda na Zdrowie” i „Żyjmy Dłużej”

 

Cele kampanii  :

— stworzenie platformy do wymiany doświadczeń na temat roli prawidłowej komunikacji w przebiegu leczenia;

— zwrócenie uwagi na rolę właściwej komunikacji między środowiskiem medycznym a pacjentem i jego rodziną oraz na wpływ poprawy komunikowania się w relacji środowisko medyczne – chory i rodzina chorego oraz chory –  rodzina  na poprawę skuteczności procesu leczenia.

·         dodatkowe:

— ukazanie dobrych i sprawdzonych wzorców prawidłowej komunikacji;

— potrzeba nabywania umiejętności właściwej komunikacji przez studentów medycyny

 

Planowane działania kampanii

Działania w kampanii będą miały charakter:

·         medialny (artykuły, reportaże, reklama w ogólnopolskich stacjach telewizyjnych, radiowych, prasie, internecie, reklama zewnętrzna, Dzień Telewizyjny w TVP1);

·         informacyjno-szkoleniowy (dni otwarte w hospicjach, warsztaty dotyczące komunikacji, debaty w miastach uniwersyteckich, organizowane przez lokalne hospicja, debata w SWPS);

·         kulturalno-charytatywny (koncerty pod hasłem „Głosy dla hospicjów).

W czasie trwania kampanii Fundacja Hospicyjna będzie prowadzić zbiórkę publiczną poprzez możliwość wysłania charytatywnego SMS-a  oraz wpłat na konto. Zebrane pieniądze zostaną wykorzystane na przeprowadzenie szkoleń ze sztuki komunikacji.

 

Ważniejsze wydarzenia kampanii:

 

·         9 października 2012 roku — konferencja prasowa inicjująca IX kampanię, siedziba PAP-u,

·         Od 13 października 2012 roku — Światowy dzień Hospicjów i Opieki Paliatywnej, ogólnopolska akcja tradycyjnych już koncertów pod hasłem „Głosy dla Hospicjów”, zorganizowana przez ponad 60 hospicjów w Polsce.

·         13 października – 31 grudnia 2012 roku — ogólnopolska akcja medialna, obejmująca prasę, telewizję, radio, internet oraz reklamę zewnętrzną.

·         druga połowa listopada — debaty w miastach uniwersyteckich, organizowane przez lokalne hospicja, oraz debata w SWPS.

·         18 listopada 2012 roku — Dzień Fundacji Hospicyjnej w Programie 1 TVP.

·         31 grudnia 2012 roku — zakończenie IX kampanii „Hospicjum to też Życie”.

·         Luty 2013 rok — publikacja rezultatów kampanii na portalu www.hospicja.pl, www.fundacjahospicyjna.pl, stronie kampanii www.zdrowarozmowa.pl oraz na stronach partnerów.

Oczekiwane rezultaty kampanii

·         Wzrost świadomości społecznej dotyczącej znaczenia zdrowej komunikacji w utrzymaniu dobrych relacji pomiędzy środowiskiem medycznym a pacjentem i jego rodziną oraz pomiędzy chorymi a ich bliskimi.

·         Stworzenie modelu porozumiewania się, a w efekcie Szkoły Komunikacji.

 

W kampanii ważnym elementem środowiskowym, czyli hospicyjnym, jest doświadczenie tych instytucji w sztuce komunikacji. Hospicja są miejscem, w których przekazywanie trudnych informacji związanych z chorobą, życiem i odchodzeniem jest codziennością, a umiejętność właściwego komunikowania jest niezbędna

 

-
Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS