strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
wtorek, 1 grudnia 2020   pogoda

Biuletyn Informacyjny Burmistrza 2008

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY

Drodzy Państwo! Giżyccy Radni przyjęli Wieloletni Program Gospodarczy, przewidujący nasze inwestycje w latach 2009 – 2011. Program taki konieczny jest do ubiegania się o dotacje unijne z uruchomionej właśnie transzy na lata 2007 – 2013 i znajduje się w nim to, co wykracza poza inwestycje ujęte w tegorocznym budżecie miasta. W przyjętym dokumencie przewidzianych jest dziewięć dużych zadań, które pragniemy zrealizować z pomocą unijnego wsparcia finansowego.

           

Pierwszym zamierzeniem, ujętym w programie, jest budowa przejścia pieszego nad ul. Kolejową i torami (na przedłużeniu pasażu w centrum) oraz promenady wzdłuż brzegu jeziora Niegocin, co może pochłonąć ponad 10 mln zł. Kolejną inwestycją będzie budowa zadaszenia na targowisku miejskim wraz z budową dróg dojazdowych do owego targowiska oraz łącznika między targowiskiem a ul. Kościuszki. Trzecim zagadnieniem jest realizacja miejskiej części nowej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i deszczowej w ramach projektu dla całej aglomeracji giżyckiej (oprócz nas partycypują w tym przedsięwzięciu gminy: Giżycko, Miłki i Kruklanki). Ponad 8 mln zł trzeba będzie przeznaczyć na rozbudowę głównych ciągów komunikacyjnych w mieście, biegnących ulicami: Suwalską, Gdańską i Białostocką. Następne dwa projekty w pewien sposób łączą się ze sobą, gdyż dotyczą ożywienia centrum miasta. Jest to rewitalizacja śródmieścia (tzw. Manhattan, park i cmentarz przy ul. Warszawskiej) oraz gruntowana modernizacja ul. Warszawskiej (wraz z lokalizacją i wykonaniem nowych zatok postojowych i parkingów). Kolejnym poważnym zamierzeniem jest budowa publicznej sieci dostępu do szerokopasmowego Internetu, która będzie realizowana w oparciu zarówno o sygnał radiowy, jak i sieć światłowodową. Dwie następne duże inwestycje, przewidziane na najbliższe lata, to budowa nowoczesnego zakładu unieszkodliwiania odpadów (chodzi o realizację giżyckiej części wspólnego projektu kilkunastu gmin, skupionych w Mazurskim Związku Międzygminnym – Gospodarka Odpadami) oraz gruntowna rekultywacja dawnego składowiska odpadów w Świdrach koło Giżycka.

           

Wszystkie te inwestycje pochłoną szacunkowo około 50 mln zł, co stanowi kwotę bliską całorocznemu budżetowi miasta. Liczymy na uzyskanie takiego wsparcia unijnego, które pozwoli zrealizować w pełni wszystkie te zamierzenia, ale na pewno w trakcie realizacji trzeba będzie wnosić różnego typu korekty, wynikające z nie dających się na dłuższą metę przewidzieć sytuacji i zdarzeń.

           

Serdecznie dziękuję za zaproszenia na wszelkie uroczystości, spotkania i imprezy, które odbyły się w Giżycku w ostatnim tygodniu.

 

Burmistrz Giżycka – Jolanta Piotrowska

Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS