strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
piątek, 20 września 2019   pogoda

Nasze Miasto

Wybory Parlamentarne 2015

WYBORY PARLAMENTARNE 2015

 

Wybory do do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

niedziela 25 października 2015

 

Lokale wyborcze będą otwarte w dniu głosowania 25 października 2015 r. (niedziela) w godzinach od 7.00 do 21.00.

 

Przed przystąpieniem do głosowania wyborca będzie obowiązany okazać obwodowej komisji wyborczej dowód osobisty lub każdy dokument z fotografią umożliwiający stwierdzenie tożsamości. Dokumentem tym nie może być "książeczkowy" dowód osobisty.

 

Informacja o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych ZOBACZ...

 

 
PRZYDATNE INFORMACJE

 

Każdy wyborca (w tym wyborca niepełnosprawny), na jego pisemny wniosek wniesiony do Urzędu Miejskiego w Giżycku najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów tj. do dnia 20 października 2015r., jest dopisywany do spisów wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania, albo w której czasowo przebywa.

 

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może w terminie do dnia 16 października 2015r. złożyć wniosek do Burmistrza Miasta o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu.

 

Każdy wyborca (w tym wyborca niepełnosprawny) może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony do dnia 10 października 2015 r.

Uwaga! W przypadku zgłoszenia przez wyborcę niepełnosprawnego zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone.

 

Informacje w sprawach rejestru i spisu wyborców, oraz udzielenia pełnomocnictwa, można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Giżycku przy al. 1 Maja, budynek nr 14, pokój nr 5 albo pod nr telefonów: 87 7324 132 do 134 lub w formie elektronicznej, adres e-mail: grazyna.bogdanowicz@gizycko.pl, a w sprawach głosowania korespondencyjnego – pok. 203, tel. 87 7324 145, adres e-mail: kazimierz.smolak@gizycko.pl.

 

 

Szczegóły w Biuletynie Informacji Publicznej bip.gizycko.pl

 

Wszelkie informacje związane z wyborami dostępne są na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej

www.pkw.gov.pl

Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS