strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
niedziela, 25 sierpnia 2019   pogoda

Samorząd

Wybory samorządowe 2010

WYBORY SAMORZĄDOWE 2010

 

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
oraz bezpośrednie wybory wójta, burmistrza i prezydenta miasta.
odbędą się w niedzielę 21 listopada 2010.

 

WYBORY SAMORZĄDOWE – WAŻNE TERMINY!

 

Miejsce załatwiania spraw:

Urząd Miejski w Giżycku
al. 1 Maja 14, pok.5
Wydział Spraw Obywatelskich
(lewe skrzydło budynku, parter, pok.5)

Kontakt tel: 87 7324 132, 87 7324 133, 87 7324 134

  • Informacje o możliwości głosowania
  • Sprawy związane ze sporządzaniem spisu wyborców
    (udostępnianie spisu do wglądu)
  • Informacje o głosowaniu przez pełnomocnika
  • etc.

1/ Wyborca niepełnosprawny może wnieść w terminie do 16 listopada 2010r. wniosek o dopisanie go do spisu wyborców w innym obwodzie głosowania - w lokalu przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych:

 a/ Kino „Fala” Plac Grunwaldzki 2,

 b/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Wodociągowa 15.

 

2/ Wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także wyborcy posiadający równoznaczne orzeczenie organu rentowego bez względu na datę jego wydania, oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat mogą składać  do dnia 11 listopada 2010r. wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania. Wyborcy, którzy po dniu pierwszego głosowania będą chcieli udzielić pełnomocnictwa do głosowania w ich imieniu w dniu ponownego głosowania w wyborach burmistrza składają wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania do dnia 25 listopada 2010r.

 

3/ Spis wyborców będzie udostępniony do wglądu w terminie od dnia 7 listopada do dnia 19 listopada 2010r. w Urzędzie Miejskim w Giżycku pok. 5 w godzinach pracy Urzędu. W okresie udostępnienia spisu każdy może wnieść pisemnie do Burmistrza Miasta reklamację w sprawie nieprawidłowości sporządzenia spisu.

 

 

KALENDARZ WYBORCZY

 

 

W Biuletynie Informacji Publicznej:

 

3.11.2010 Miejska Komisja Wyborcza Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Giżycku

 

3.11.2010 Miejska Komisja Wyborcza Uchwała nr 4 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów

 

28.10.2010 Miejska Komisja Wyborcza Uchwała nr 2 w sprawie listy kandydatów na Burmistrza Miasta Giżycka

 

27.10.2010 Zarządzenie Burmistrza 357/2010 Określenie zasad umieszczania plakatów wyborczych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miejskiej Giżycko

 

25.10.2010 Obwieszczenie Burmistrza  Numery i granice obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych  dla przeprowadzenia   wyborów  

 

25.10.2010 Zarządzenie Burmistrza 355/2010 Operatorzy informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych

 

12.10.2010 Miejska Komisja Wyborcza Obwieszczenie nr 1 w sprawie składu komisji i trybu pracy

 

24.09.2010 Obwieszczenie Burmistrza Miejsca wyznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych podczas trwania kampanii wyborczej

 

22.09.2010 Obwieszczenie Burmistrza Informacja o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie wybieranych radnych oraz o siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Giżycku w wyborach do Rady Miejskiej w Giżycku

 

20.09.2010 PKW Informacja o zgłaszaniu list kandydatów na radnych oraz o zgłaszaniu kandydatów na wójta, burmistrza i prezydenta miasta

 

20.09.2010 PKW Informacja w sprawie wpisywania do rejestru wyborców obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, chcących wziąć udział w wyborach

 

20.09.2010 PKW Informacja o głosowaniu przez pełnomocnika

 

17.09.2010 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów Zarządzenie wyborów na termin 21 listopada 2010

 

 

Wszelkie informacje związane z wyborami dostępne są na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej

www.pkw.gov.pl

Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS