strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
wtorek, 19 stycznia 2021   pogoda

Turystyka

Biuro Promocji Urzędu Miejskiego w Giżycku

Biuro Promocji i Polityki Społecznej

Urząd Miejski w Giżycku

al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko

tel. 87 7324 137

promocja@gizycko.pl

 

PRACOWNICY:

 

Małgorzata Kulas-Szyrmer - kierownik Biura

malgorzata.kulas-szyrmer@gizycko.pl

 

dr Katarzyna Karolska - główny specjalista
katarzyna.karolska@gizycko.pl

 

Magdalena Telak - inspektor

magdalena.telak@gizycko.pl

 

Justyna Maciejewska-Kucfir - podinspektor

justyna.maciejewska-kucfir@gizycko.pl

 

Katarzyna Zadroga - podinspektor

katarzyna.zadroga@gizycko.pl 

 

 

Zrealizowane projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej:
  • "Giżycko 2011 – 2013 – budowa marki, promocja lokalnej gospodarki poprzez organizację oraz udział w ponadlokalnych i regionalnych wydarzeniach” 2011-2013 więcej...
  • "Giżycko latem, Giżycko zimą – koncepcja i popularyzacja Turystyki Aktywnej na Mazurach” 2009 - 2011 więcej...
  • „Żeglarstwo–dyscypliną sportową łączącą Giżycką i Vareńską młodzież" 2007 więcej...
  •  "Sąsiedzi dobrymi przyjaciółmi – międzynarodowe obozy dzieci i młodzieży" 2006 - 2007 więcej...
  • Transgraniczne warsztaty artystyczne „Pod gwiaździstym niebem" 2006 więcej...
  • “BALTIC FORT ROUTE” - „Szlak Nadbałtyckich Twierdz” 2005-2007 więcej...
  • „Wymiana młodzieży-poprzez historię i kulturę poznajmy siebie” 2004-2005 więcej...
  • „Mój sąsiad moim przyjacielem–obozy integracyjne dzieci i młodzieży" 2004-2005 więcej...
 
warto zobaczyć:

II nagroda za najlepszą stronę internetową - Giżycko.pl ...

Wyróżnienie plakatu "Kurs na Giżycko" ...

Ekologiczne torby "To jest reklama - nie reklamówka" ...

 

 
Wśród zadań Biura:

- przygotowywanie i popularyzowanie informacji o możliwościach i warunkach inwestowania w Mieście – obsługa inwestorów,
- opracowywanie analiz sytuacji gospodarczej Miasta,
- współpraca regionalna,
- prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej, w tym organizowanie szkoleń w zakresie przedsiębiorczości,
- promowanie przedsiębiorczości na terenie miasta i prowadzenie działalności na rzecz rozwoju inicjatyw gospodarczych,
- współdziałanie z samorządem gospodarczym, organizacjami pracodawców oraz innymi organizacjami przedsiębiorców,
- utrzymywanie bieżących kontaktów z przedstawicielami środków masowego przekazu,
- realizowanie polityki informacyjnej, a w szczególności w zakresie:
a) współpracy z kierownikami komórek organizacyjnych Urzędu, jednostkami organizacyjnymi miasta oraz innymi instytucjami w zakresie przygotowywania serwisów informacyjnych dla mediów,
b) przygotowywania codziennych przeglądów prasy oraz archiwizowanie informacji prasowych,
c) organizowania konferencji prasowych,
d) udzielania odpowiedzi lub opiniowanie projektów odpowiedzi na publikacje zamieszczone w mediach,
e) przekazywania mediom informacji związanych z funkcjonowaniem Miasta i Urzędu,
f) zarządzanie i administrowanie serwisem internetowym miasta oraz Biuletynem Informacji Publicznej,
g) koordynowanie i promocja imprez prezentujących miasto, nadzór i koordynacja działań związanych z udziałem miasta w imprezach promocyjnych i targach,
h) opracowywanie i realizacja strategii promowania Miasta:
- koordynowanie działań promocyjnych Miasta,
- promocja walorów turystycznych Miasta,
i) współpraca z organizacjami pozarządowymi:
- przygotowywanie i realizacja programów współpracy z organizacjami pozarządowymi,
- przyjmowanie wniosków o granty,
- rozliczanie sprawozdań finansowych,
- prowadzenie dokumentacji i kontrola realizacji powierzonych zadań,
j) prowadzenie spraw związanych z kulturą, sztuką, ochroną zdrowia oraz kulturą fizyczną, a zwłaszcza:
- nadzór merytoryczny nad prowadzeniem spraw związanych z bibliotekami,
- nadzór merytoryczny nad prowadzeniem spraw związanych z realizacją zadań z zakresu muzeów,
- nadzór merytoryczny nad realizowaniem zadań Miasta z zakresu kultury fizycznej, sportu, rekreacji i wypoczynku,
- koordynowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w obrębie jednostek miejskich oraz współpraca w obrębie regionalnym,
- współpraca z Centrum Promocji i Informacji Turystycznej, Giżyckim Centrum Kultury, Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, Miejską Biblioteką Publiczną, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej oraz Centrum Integracji Społecznej,
- koordynowanie działań związanych ze współpracą z zagranicą, z miastami partnerskimi (współorganizacja imprez z udziałem miast partnerskich, koordynacja działań związanych z pobytem delegacji zagranicznych),
- prowadzenie spraw związanych z organizacją i przebiegiem kontaktów Burmistrza z miastami partnerskimi i podmiotami zagranicznymi,
- współpraca z jednostkami organizacyjnymi Miasta, organizacjami i instytucjami działającymi na terenie miasta w zakresie prowadzonej współpracy zagranicznej,
- ewidencja obiektów hotelarskich, w tym przeprowadzanie kontroli istniejących obiektów hotelarskich i aktualizowanie ewidencji,
- prowadzenie rejestru Instytucji Kultury,
- przyjmowanie wniosków o nagrody Burmistrza w dziedzinie kultury i sportu oraz prowadzenie dokumentacji z tym związanej,
- prowadzenie i nadzór spraw związanych z działalnością Młodzieżowej Rady Miasta,
- koordynowanie działań związanych z wdrożeniami programów społecznych: Karta Dużej Rodziny,
- prowadzenie spraw związanych z realizacją budżetu obywatelskiego

źródło: Regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego w Giżycku

 

 

Przydatne informacje:
  • Organizowanie imprez artystycznych lub rozrywkowych zobacz...
  • Wpis do ewidencji obiektów nie będących hotelami świadczących usługi hotelarskie zobacz...

Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS