strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
sobota, 26 września 2020   pogoda

Organizacje pozarządowe aktualności

WYNIK KONKURSU GRANTOWEGO NA ROK 2010

29 stycznia 2010
dodał(a): UM Małgorzata Kulas-Szyrmer

Zarządzenie  Nr 270/2010
Burmistrza Miasta Giżycka
z dnia 29.01.2010 r.

w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w roku 2010

 

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 1 oraz art.15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2003 Nr 96 poz. 873) zarządzam, co następuje:

                                                                                             

 § 1.

Po zapoznaniu się z ofertami złożonymi na zadania: Opieka Społeczna, Ochrona Zdrowia, Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego, Kultura Fizyczna, ustalam podział środków finansowych na realizację wyżej wymienionych zadań publicznych w roku 2009 jak następuje:

 

OPIEKA SPOŁECZNA: 20.000 zł

 

L.P.

Nazwa Organizacji

Nazwa Zadania

Przyznana kwota

1

Diecezja Ełcka parafia Rzymskokatolicka Św. Anny w Giżycku

 

Obóz socjoterapeutyczno – rekreacyjny „Szkoła Wiary”

3000

2

Caritas przy parafii pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbe w Giżycku

 

Zajęcia edukacyjno – profilaktyczne z elementami pomocy doraźnych (organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki i pomocy osobom samotnym, starszym)

3000

3

Caritas Diecezji Ełckiej

 

Opieka opiekuńczo – pielęgniarska nad chorym w domu

5000

4

Giżycki Klub Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących

 

Zajęcia rehabilitacyjno-szkoleniowe osób z dysfunkcją wzroku

2000

5

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Giżycku

 

Przeciw społecznemu wykluczeniu - zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych intelektualnie poprzez prowadzenie specjalistycznego poradnictwa i doradztwa społeczno – zawodowego

5000

6

Stowarzyszenie Bezrobotnych „JESTEŚ - MY”

„Słoneczko – czyli świetlica, ale inaczej”

2000

 

SUMA:

 

20.000

 

 

OCHRONA ZDROWIA: 40.000zł

 

L.P.

Nazwa Organizacji

 

Nazwa Zadania

Przyznana kwota

 

1

Stowarzyszenie na Rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową „PROMYK”

 

Działania wynikające z rozeznania potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gmin – opieka hospicyjna, profilaktyka chorób kardiologicznych i onkologicznych

11300

2

Giżyckie Stowarzyszenie „AMAZONEK”

 

„Wybierz życie!” Profilaktyka chorób nowotworowych i rehabilitacja kobiet po mastektomii.

4000

3

Polski Związek Emerytów Rencistów           i Inwalidów oddział Rejonowy

 

„Żyj Aktywnie” Profilaktyka Zdrowia na Rzecz osób Starszych i Niepełnosprawnych

2700

4

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

 

„Słyszę, mówię, rozumiem”

1500

5

Polski Związek Niewidomych Okręg Warmińsko – Mazurski

Zarząd koła w Giżycku

 

Cykl imprez integracyjnych dla osób niewidomych i tracących wzrok

3600

6

Polski Związek Niewidomych Okręg Warmińsko – Mazurski

Zarząd koła w Giżycku

 

Badania okulistyczne członków PZN

1500

7

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób         z Upośledzeniem Umysłowym koło             w Giżycku

 

Porady logopedyczne, fizjoterapeutyczne i terapie realizowane przez pedagoga specjalnego

14000

8

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rozwoju Osób o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych „SZANSA”

 

Specjalistyczna terapia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie

1400

SUMA:

40.000

 

 

KULTURA I DZIEDZICTWO NARODOWE: 85.000zł

 

L.P.

Nazwa Organizacji

 

  Nazwa Zadania

 Przyznana kwota

1

Stowarzyszenie Współpracy Mazursko – Francuskiej

 

 

Francuska Wiosna w Giżycku. Pokaz kulinarny oraz przeglądowy koncert piosenki francuskiej.

22.05.2010r.

 

5700

2

Stowarzyszenie Współpracy Mazursko – Francuskiej

 

Francuska Wiosna w Giżycku.

Przegląd filmów francuskich.

 

600

3

Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów oddział Rejonowy

 

VII Biesiada Wileńska

5000

4

Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów oddział Rejonowy

 

Letni Przegląd Zespołów i Indywidualnego Dorobku Artystycznego Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Giżycka i Sąsiednich powiatów, połączony z rodzinnym festynem rekreacyjnym

4000

5

Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów oddział Rejonowy

 

VIII PIERNIKALIA

4750

 

6

Warmińsko – Mazurskie Stowarzyszenie Polskich Dzieci Wojny oddział terenowy w Giżycku

 

Organizacja imprez patriotycznych, uroczyste obchody świąt państwowych i kościelnych. Obchody 10 rocznicy powstania oddziału terenowego M.W.S.P.Dz.W. w Giżycku

2000

7

Związek Sybiraków Koło w Giżycku

 

 

Współudział w organizowaniu świąt państwowych i Świąt Sybiraków

 

2000

 

 

8

Stowarzyszenie Przyjaciół Muzyki

 

Koncerty z okazji roku Chopinowskiego 2010

5000

9

Okręg Olsztyński Związku Polskich Artystów Plastyków

 

Promowanie lokalnej twórczości i debiutów artystycznych, edukacja plastyczna

3000

10

Stowarzyszenie Kulturalno – Społeczne „MAZURSKA CHATA”

 

Obchody 29 rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego

1000

11

Parafia Ewangelicko – Augsburska

 

Obchody 100- lecia postawienia Krzyża na wzgórzu św. Brunona

7000

12

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rozwoju Osób o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych „SZANSA”

 

V Rodzinny Festyn w Giżycku

1500

13

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Giżycku

 

Dzień Godności Osoby Niepełnosprawnej 2010

2000

14

Stowarzyszenie „WSPÓLNOTA MAZURSKA”

 

Spotkanie z kulturą w „Małej galerii”

3000

15

Stowarzyszenie „NASZE TALKI”

 

Wieczór Arabski w Dniu Św. Walentego 14 lutego 2010 roku

950

16

Giżycki Klub Motocyklowy V – BOYEN

 

Organizacja Parady Motocyklowej Ulicami Miasta Giżycka w dniu 30.07.2010

11000

17

Giżyckie Stowarzyszenie Młodzieży „Giżycko.ORG”

 

Kino Cooltura II

 

2500

18

Związek Ukraińców w Polsce Koło w Giżycku

 

XIV Dni Kultury Ukraińskiej

14000

19

Związek Ukraińców w Polsce oddział Mazurski

 

X Międzynarodowe Koncerty Muzyki Cerkiewnej

10000

SUMA: 85.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KULTURA FIZYCZNA: 197.500 zł

 

L.P.

Nazwa Organizacji

 

Nazwa Zadania

Przyznana kwota

1

Giżyckie Stowarzyszenie Wędkarskie

 

Ogólnopolskie Zawody Wędkarskie „Drapieżnik 2010”

5000

2

Klub Sportowy MOSiR Piłka Siatkowa

 

Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych w zakresie piłki siatkowej plażowej.

6000

3

Klub Sportowy MOSiR Piłka Siatkowa

 

Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych w zakresie piłki siatkowej halowej.

6000

4

Giżycki Klub Karate KYOKUSHIN

 

IV Giżycki Festiwal Sztuk Walki

3000

5

Giżycki Klub Karate KYOKUSHIN

Organizacja Czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez szkolenie w zakresie dalekowschodniej sztuki walki – karate kyokushin, rekreacji i filozofii zen

3000

6

Uczniowski Klub Żeglarstwa regatowego

„ NIEGOCIN”

 

Szkolenie dzieci i młodzieży w żeglarstwie – klasa Optymiist UKS ( początkująca), Gr.B i Gr.A (zaawansowana)

2000

7

Uczniowski Klub Żeglarstwa regatowego

„ NIEGOCIN”

 

Ogólnopolskie regaty o Puchar Mazur w kl. Optymist, Cadet, Windsurfing, Laser 4.7

2000

8

Uczniowski Klub Żeglarstwa regatowego

„ NIEGOCIN”

 

Szkolenie dzieci i młodzieży w żeglarstwie – klasa deska UKS, Bic Techno oraz RS:X

2000

9

Uczniowski Klub Żeglarstwa regatowego

„ NIEGOCIN”

 

Szkolenie młodzieży zaawansowanej w żeglarstwie – klasa Laser 4,7 i Laser Radial

2000

10

Społeczny Klub Sportowy SMOL – BUD

 

Imprezy Sportowo Rekreacyjne. Szkolenie Szachowe

1600

11

Społeczny Klub Sportowy SMOL – BUD

 

III Giżyckie Spotkania Szachowe

500

12

Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów oddział Rejonowy

 

Seniorzy przy szachownicy

500

13

Polski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych

Otwarty Lodowy Puchar Burmistrza Giżycka Żeglarzy niepełnosprawnych w klasie „MONOTYP XV”

2400

14

Polski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych

 

„VII Młodzieżowe Regaty Niepełnosprawnych w klasie DZ”

3000

15

Stowarzyszenie Mazurskie Centrum Żeglarstwa

 

Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Jachtów Kabinowych; Śródlądowe Mistrzostwa Polski w klasie 5-0-5; Błękitna Wstęga jeziora Niegocin w klasach Omega, Micro, i Skipi 650

18000

16

Uczniowski Klub Sportów Wodnych przy Gimnazjum nr 2 w Giżycku

 

Szkolenie Młodzieży w Żeglarstwie. Klasa Cadet.

2000

17

Uczniowski Klub Sportów Wodnych przy Gimnazjum nr 2 w Giżycku

 

Regaty Żeglarskie: Giżyckie Mistrzostwa Uczniowskich Klubów Sportowych

1500

18

Międzyszkolny Klub Sportowy Medyk przy Gimnazjum nr 2

 

Szkolenie i podnoszenie poziomu sportowego dzieci i młodzieży w zakresie pływania na obszarze miasta Giżycka

15000

19

Międzyszkolny Klub Sportowy Medyk przy Gimnazjum nr 2

 

VI Zawody pływackie o Puchar Burmistrza z okazji Święta Niepodległości

 

5000

20

Międzyszkolny Klub Sportowy Medyk przy Gimnazjum nr 2

 

VII wiosenne otwarte zawody pływackie o Puchar Burmistrza Miasta Giżycka

5000

21

Uczniowski Klub Sportowy Giżycko

Sekcja Łyżwiarsko – Wrotkarska

 

IV masowe Mistrzostwa Giżycka w jeździe na wrotkach

1500

22

Uczniowski Klub Sportowy Giżycko

Sekcja Łyżwiarsko – Wrotkarska

 

Szkolenie Dzieci Młodzieży w Łyżwiarstwie Szybkim i Wrotkarstwie

4000

23

IKS – Integracja – Conan

Integracyjny Klub Podnoszenia Ciężarów w Giżycku

 

Integracyjny Miting Sportowy

1000

24

Polski Związek Niewidomych Okręg Warmińsko – Mazurski

Zarząd koła w Giżycku

Cykl imprez sportowych dla osób niewidomych i słabowidzących

2500

25

Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe „GIŻYCKO”

Promocja Sportowych Talentów

 

Organizacja VII Mazurskiego Festiwalu Piłki Ręcznej

6000

26

Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe „GIŻYCKO”

Promocja Sportowych Talentów

 

Przygotowanie i udział zespołu w rozgrywkach II ligi państwowej w piłce ręcznej kobiet w okresie 1.01.-31.12.2010

9000

27

Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Młodych Piłkarzy i Sportu

 

IX Edycja „Europejski Weekend Piłkarski” 2010

14500

28

Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Młodych Piłkarzy i Sportu

 

Amatorska Giżycka liga Futsalu 2010

3000

29

Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy „DWÓJKA” przy Gimnazjum nr 2

 

Imprezy Sportowo – rekreacyjne. „GIMNAZJADA 2010”

9000

30

Klub Sportowy Tae kwon – do Giżycko

 

Międzynarodowe Mistrzostwa Giżycka w Taekwondo

2100

31

Klub Sportowy Tae kwon – do Giżycko

 

Zapewnienie czasu wolnego dzieciom i młodzieży

4900

 

32

Mazurskie Wodne Ochotnicze POGOTOWIE RATUNKOWE

 

Doskonalenie umiejętności pływackich i ratowniczych oraz utrzymanie kondycji pływackiej przez Ratowników mazurskiego wodnego Ochotniczego Pogotowia ratunkowego z siedzibą w Giżycku.

2100

33

Towarzystwo Kolarskie „MASTERS GIŻYCKO”

 

VI Ogólnopolskie Kryterium Uliczne o Puchar Burmistrza Miasta Giżycka

5200

34

Towarzystwo Kolarskie „MASTERS GIŻYCKO”

 

IX – Mazurski Wyścig Kolarski MTB dla dzieci i młodzieży pod hasłem: „SPORT, NATURA, ZDROWIE”

2000

35

Towarzystwo Kolarskie „MASTERS GIŻYCKO”

 

Dofinansowanie do zakupu strojów kolarskich i łyżwiarskich zawierające herb i nazwę miasta - Giżycko

2000

36

Giżyckie Centrum Kultury

 

XI

Międzynarodowy Turniej Szachowy Juniorów o Puchar Burmistrza Miasta Giżycka

 

2000

37

Caritas Diecezji Ełckiej

 

„Rusz się – w zdrowym ciele, zdrowy duch”

3500

38

Giżycki Klub Sportowy „MAMRY”

 

Liga Piłki Nożnej Seniorów w ramach rozgrywek Warmińsko – Mazurskiego Związku Piłki Nożnej o Mistrzostwo Ligi Okręgowej

20000

39

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Giżycku

 

Specjalistyczna terapia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie

2000

40

Uczniowski Klub Sportowy „RATUSZ”

 

Całoroczne zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez naukę gry w tenisa stołowego

8000

41

Giżyckie Stowarzyszenie Sportów Siłowych i Kulturystyki

 

Organizacja cyklu imprez:

1.      Wyciskanie sztangi leząc oraz

2.       najsilniejszy z silnych

2500

42

Klub Motorowy – Giżycko

 

Mistrzostwa Okręgu PZM w Motocrossie

3000

43

Stowarzyszenie Współpracy Mazursko – Francuskiej

 

Francuska Wiosna w Giżycku.

I Międzystowarzyszeniowy Giżycki Turniej w BULE

15.05.2010r.

 

2200

SUMA:

 

197.500

 

§ 2.

W związku z wycofaniem ofert przez: Towarzystwo Miłośników Twierdzy Boyen oraz Klub Sportowy Tae kwon – do Giżycko, po ich zaakceptowaniu przez komisję konkursową, do wykorzystania pozostała kwota 7500 zł (Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego – 5000 zł oraz Kultura Fizyczna – 2500 zł). Na powyższą kwotę zostanie ogłoszony odrębny konkurs.

 

§ 3
Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Promocji.

 

§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta Giżycka
/-/
Jolanta Piotrowska

-
Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS