strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
piątek, 5 czerwca 2020   pogoda

Aktualności

X Sesja Rady Miejskiej VI kadencji 30 maja 2011

22 maja 2011
dodał(a): UM Małgorzata Kulas-Szyrmer

Najbliższa sesja Rady Miejskiej w Giżycku

odbędzie się w dniu 

30 maja (poniedziałek) 2011 r. o godz. 16.00

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Giżycku

przy al. 1 Maja 14

 

 

Porządek obrad X sesji Rady Miejskiej VI kadencji: 

 

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, powołanie sekretarza obrad.
 2. Informacja o porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
 5. Interpelacje i zapytania radnych do Burmistrza Miasta.
 6. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2011 rok. PROJEKT NR 1
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowej przy ulicy Kolejowej w Giżycku. PROJEKT NR 2
 9. Projekt uchwały w sprawie trybu powoływania członków Giżyckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz organizacji i trybu jej działania. PROJEKT NR 3
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyposażenia gminnej jednostki organizacyjnej w mienie. PROJEKT NR 4
 11.  Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2011. PROJEKT NR 5
 12. Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu. PROJEKT NR 6
 13. Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu. PROJEKT NR  7
 14. Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu. PROJEKT NR 8
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości. PROJEKT NR 9
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości. PROJEKT NR 10
 17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej Rady Miejskiej w Giżycku. PROJEKT NR 11
 18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na nienależyte wykonanie zadań przez Burmistrza Miasta oraz naruszenie praworządności. PROJEKT NR 12
 19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na nienależyte wykonanie zadań przez Burmistrza Miasta oraz naruszenie praworządności. PROJEKT NR 12A
 20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na nienależyte wykonanie zadań przez Burmistrza Miasta oraz naruszenie praworządności. PROJEKT NR 13
 21. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na nienależyte wykonanie zadań przez Burmistrza Miasta oraz naruszenie praworządności. PROJEKT NR 14
 22. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na nienależyte wykonanie zadań przez Burmistrza Miasta oraz naruszenie praworządności. PROJEKT NR 14A
 23. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na nienależyte wykonanie zadań przez Burmistrza Miasta oraz naruszenie praworządności. PROJEKT NR 15
 24. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na nienależyte wykonanie zadań przez Burmistrza Miasta oraz naruszenie praworządności. PROJEKT NR 15A
 25. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na nienależyte wykonanie zadań przez Burmistrza Miasta oraz naruszenie praworządności. PROJEKT NR 16
 26. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na nienależyte wykonanie zadań przez Burmistrza Miasta oraz naruszenie praworządności. PROJEKT NR 17
 27. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na nienależyte wykonanie zadań przez Burmistrza Miasta oraz naruszenie praworządności. PROJEKT NR 17A
 28. Wolne wnioski, komunikaty, informacje.
 29. Zamknięcie sesji.

 

Przewodnicząca Rady
/-/
Małgorzata Czopińska

  

 

Termin posiedzeń komisji:

Komisja Spraw Społecznych             –  23.05.2011r. godz.16.00

Komisja Finansów i Gospodarki       – 24.05.2011r. godz.16.00

Komisja Mienia Miejskiego               – 25.05.2011r godz. 12.30

 

 

Projekty uchwał na X sesję Rady Miejskiej 30.05.2011

 

 

WYNIKI GŁOSOWAŃ RADNYCH PODCZAS SESJI

zobacz...

 

NAGRANIA Z SESJI RADY MIEJSKIEJ

zobacz...

 

-
Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS