strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
piątek, 18 czerwca 2021   pogoda

Aktualności

XII Sesja Rady Miejskiej VI kadencji 1 września 2011

23 sierpnia 2011
dodał(a): UM Małgorzata Kulas-Szyrmer

Najbliższa sesja Rady Miejskiej w Giżycku

odbędzie się w dniu 

1 września (czwartek) 2011 r. o godz. 16.00

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Giżycku

przy al. 1 Maja 14

 

 

Porządek obrad XII sesji Rady Miejskiej VI kadencji: 

 

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, powołanie sekretarza obrad.
 2. Informacja o porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Odebranie ślubowania składanego przez nauczycieli w związku z nadaniem stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
 5. Wręczenie powołań na stanowisko dyrektorów Przedszkola Miejskiego nr 1 z Oddziałem Integracyjnym i Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Giżycku.
 6. Informacja Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2011 rok. PROJEKT NR 1
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Giżycka na lata 2011-2021.   PROJEKT NR 2
 9. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie miasta Giżycka w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku. PROJEKT NR 3
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Giżycko do realizacji projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miejskiej Giżycko” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.PROJEKT NR 4
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały XLII/44/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 31 maja 2006 roku w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Giżycko. PROJEKT NR 5
 12. Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu. PROJEKT NR 6
 13. Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu. PROJEKT NR 7
 14.  Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu. PROJEKT NR 8
 15.  Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości. PROJEKT NR 9
 16. Interpelacje i zapytania radnych do Burmistrza Miasta.
 17. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 18.  Wolne wnioski, komunikaty, informacje.
 19.  Zamknięcie sesji.

 

Przewodnicząca Rady
/-/
Małgorzata Czopińska

 

  

Termin posiedzeń komisji:

Komisja Spraw Społecznych          –  29.08.2011r. godz.16.00

Komisja Finansów i Gospodarki       – 30.08.2011r. godz.16.00

Komisja Mienia Miejskiego             – 31.08.2011r godz. 12.30

 

 

Projekty uchwał na XII sesję Rady Miejskiej 1.09.2011

 

 

WYNIKI GŁOSOWAŃ RADNYCH PODCZAS SESJI

zobacz...

 

NAGRANIA Z SESJI RADY MIEJSKIEJ

zobacz...

 

-
Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS