strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
piątek, 26 lutego 2021   pogoda

Aktualności

XI Sesja Rady Miejskiej VI kadencji 16 czerwca 2011

10 czerwca 2011
dodał(a): UM Małgorzata Kulas-Szyrmer

Najbliższa sesja Rady Miejskiej w Giżycku

odbędzie się w dniu 

16 czerwca (czwartek) 2011 r. o godz. 16.00

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Giżycku

przy al. 1 Maja 14

 

 

Porządek obrad XI sesji Rady Miejskiej VI kadencji: 

 

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, powołanie sekretarza obrad.
 2. Informacja o porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
 5. Interpelacje i zapytania radnych do Burmistrza Miasta.
 6. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Giżycka.
  PROJEKT NR 1
 8.  Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników.
  PROJEKT NR 2
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2011 rok. 
  PROJEKT NR 3
 10.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLI/46/10 z dnia 1.06.2010 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarczego.
  PROJEKT NR 4
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu z przeznaczeniem na zakupy zbiorów bibliotecznych dla Warmińsko- Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Olsztynie Filii w Giżycku
  PROJEKT NR 5             
 12. Podjęcie uchwały w sprawie   podjęcia przez gminę działalności operatora telekomunikacyjnego
  PROJEKT NR 6
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowej przy ulicy Kolejowej w Giżycku
  PROJEKT NR  7        
 14.  Wolne wnioski, komunikaty, informacje.
 15.  Zamknięcie sesji.

 

Przewodnicząca Rady
/-/
Małgorzata Czopińska

 

  

Termin posiedzeń komisji:

Komisja Spraw Społecznych             –  13.06.2011r. godz.16.00

Komisja Finansów i Gospodarki       – 14.06.2011r. godz.13.00

Komisja Mienia Miejskiego               – 15.06.2011r godz. 12.30

 

 

Projekty uchwał na X sesję Rady Miejskiej 16.06.2011

 

 

WYNIKI GŁOSOWAŃ RADNYCH PODCZAS SESJI

zobacz...

 

NAGRANIA Z SESJI RADY MIEJSKIEJ

zobacz...

 

-
Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS