strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
piątek, 28 lutego 2020   pogoda

Aktualności

XIII Sesja Rady Miejskiej VI kadencji 22 września 2011

16 września 2011
dodał(a): UM Małgorzata Kulas-Szyrmer

Najbliższa sesja Rady Miejskiej w Giżycku

odbędzie się w dniu 

22 września (czwartek) 2011 r. o godz. 16.00

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Giżycku

przy al. 1 Maja 14

 

 

Porządek obrad XIII sesji Rady Miejskiej VI kadencji: 

 

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, powołanie sekretarza obrad.
 2. Informacja o porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2011 rok. PROJEKT NR 1
 6. Podjęcie uchwały w sprawie stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz w sprawie przyznawania nagród sportowcom, trenerom i działaczom sportowym. PROJEKT NR 2
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Giżycka. PROJEKT NR 3
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony bezdomnych zwierząt, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni.  PROJEKT NR 4
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie           odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. PROJEKT NR 5
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami gmin Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami za okres 2009- 2010. PROJEKT NR 6
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych. PROJEKT NR 7
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyposażenia gminnej jednostki organizacyjnej w mienie. PROJEKT NR 8
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości. PROJEKT NR 9
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.  PROJEKT NR 10
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.  PROJEKT NR 11
 16. Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu. PROJEKT NR 12
 17. Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością gruntową. PROJEKT NR 13
 18. Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu. PROJEKT NR 14
 19. Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu PROJEKT NR 15
 20. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Miasta Giżycka PROJEKT NR 16
 21. Informacja z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2011 roku.
 22. Interpelacje i zapytania radnych do Burmistrza Miasta.
 23. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 24. Wolne wnioski, komunikaty, informacje.
 25. Zamknięcie sesji.

Termin posiedzeń komisji:

Komisja Spraw Społecznych             –  19.09.2011r. godz.16.00

Komisja Finansów i Gospodarki       – 20.09.2011r. godz.16.00

Komisja Mienia Miejskiego               – 21.09.2011r godz. 12.30

 

 

Przewodnicząca Rady
/-/
Małgorzata Czopińska

 

  

 

Projekty uchwał na XII sesję Rady Miejskiej 22.09.2011

 

 

WYNIKI GŁOSOWAŃ RADNYCH PODCZAS SESJI

zobacz...

 

NAGRANIA Z SESJI RADY MIEJSKIEJ

zobacz...

 

 

 

-
Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS