strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
niedziela, 27 września 2020   pogoda

Aktualności

XIV Sesja Rady Miejskiej VI kadencji 20 października 2011

11 października 2011
dodał(a): UM Małgorzata Kulas-Szyrmer

Najbliższa sesja Rady Miejskiej w Giżycku

odbędzie się w dniu 

20 października (czwartek) 2011 r. o godz. 16.00

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Giżycku

przy al. 1 Maja 14

 

 

Porządek obrad XIV sesji Rady Miejskiej VI kadencji: 
 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, powołanie sekretarza obrad.
 2. Informacja o porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników. PROJEKT NR 1
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2011 rok. PROJEKT NR 2
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Giżycko na lata 2011-2021. PROJEKT NR 3
 8. Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania z Powiatem Giżyckim. PROJEKT NR 4
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości. PROJEKT NR 5
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu działań w zakresie edukacji Gminy Miejskiej Giżycko w latach 2011-2014”. PROJEKT NR 6
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/15/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 4 marca 2010r. w sprawie ustalenia sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Giżycko. PROJEKT NR 7
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/14/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 4 marca 2010r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Giżycko.  PROJEKT NR 8
 13. Informacja Burmistrza Miasta w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych za 2010 rok.
 14. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych za 2010 rok.
 15. Interpelacje i zapytania radnych do Burmistrza Miasta.
 16. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 17. Wolne wnioski, komunikaty, informacje.
 18. Zamknięcie sesji.

Termin posiedzeń komisji:

Komisja Spraw Społecznych          –  17.10.2011r. godz.16.00

Komisja Finansów i Gospodarki       – 18.10.2011r. godz.16.00

Komisja Mienia Miejskiego             – 19.10.2011r godz. 12.30

 

  

 

Projekty uchwał na XIV sesję Rady Miejskiej 20.10.2011

 

 

WYNIKI GŁOSOWAŃ RADNYCH PODCZAS SESJI

zobacz...

 

NAGRANIA Z SESJI RADY MIEJSKIEJ

zobacz...

 

-
Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS