strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
wtorek, 2 czerwca 2020   pogoda

Aktualności

XL Sesja Rady Miejskiej VI kadencji 23 stycznia 2014

17 stycznia 2014
dodał(a): UM Wojciech

Najbliższa sesja Rady Miejskiej w Giżycku

odbędzie się w dniu

23 stycznia (czwartek) 2013 r. o godz. 16.00

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Giżycku

przy al. 1 Maja 14.

 

 
Porządek obrad XL sesji Rady Miejskiej VI kadencji:
 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie sekretarza obrad.
 2. Informacja o porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Giżycko na lata 2014-2021. PROJEKT NR 1
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2014 rok. PROJEKT NR 2
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. PROJEKT NR 3
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. PROJEKT NR 4
 9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Giżycku do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu przyznawania dodatku energetycznego. PROJEKT NR 5
 10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”. PROJEKT NR 6
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”. PROJEKT NR 6A
 12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Zespołu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Giżycku do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu przyznawania dodatku energetycznego. PROJEKT NR 7
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Giżycku. PROJEKT NR 8
 14. Sprawozdanie z pracy Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Giżycku za rok 2013.
 15. Plan pracy Komisji Spraw Społecznych na 2014 rok.
 16. Sprawozdanie z działalności Komisji Mienia Miejskiego Rady Miejskiej w Giżycku za 2013 rok.
 17. Plan pracy Komisji Mienia Miejskiego na 2014 rok.
 18. Plan pracy Komisji Finansów i Gospodarki na 2014 rok.
 19. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 20. Interpelacje i zapytania radnych do Burmistrza Miasta.
 21. Wolne wnioski, komunikaty, informacje.
 22. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady

                  /-/

 Małgorzata Czopińska

Termin posiedzenia trzech komisji:

1. Komisja Spraw Społecznych; Komisja Finansów i Gospodarki; Komisja Mienia Miejskiego – 21.01.2014r. godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego

 

Projekty uchwał na XL sesję Rady Miejskiej 23.01.2014

 

Protokoły z posiedzeń komisji zobacz...

Protokoły z sesji Rady Miejskiej zobacz...

WYNIKI GŁOSOWAŃ RADNYCH PODCZAS SESJI
zobacz...

NAGRANIA Z SESJI RADY MIEJSKIEJ

zobacz...

 

SESJE RADY NA "ŻYWO" W INTERNECIE: transmisja.gizycko.tv

Posiedzenia Komisji również na żywo w Internecie (audio):

gizycko.tv, w menu należy kliknąć „transmisja online”

-
Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS