strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
środa, 27 stycznia 2021   pogoda

Aktualności

XLI Sesja Rady Miejskiej VI kadencji 20 marca 2014

14 marca 2014
dodał(a): UM Małgorzata Kulas-Szyrmer

Najbliższa sesja Rady Miejskiej w Giżycku

odbędzie się w dniu

20 marca (czwartek) 2014 r. o godz. 16.00

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Giżycku

przy al. 1 Maja 14.

 

 
Porządek obrad XLI sesji Rady Miejskiej VI kadencji:
 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie sekretarza obrad.
 2. Informacja o porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Odebranie ślubowania składanego przez nauczyciela w związku z nadaniem stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
 5. Informacja Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
 6. Funkcjonowanie Zakładu Usług Komunalnych.
 7. Zapoznanie się ze stanem bezpieczeństwa w mieście.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Giżycko na lata 2014-2021. PROJEKT NR 1
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2014 rok. PROJEKT NR 2
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału miasta Giżycka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. PROJEKT NR 3
 11. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie miasta Giżycka. PROJEKT NR 4
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Giżyckiemu na realizację zadania: „Przebudowa ulicy Wiejskiej”. PROJEKT NR 5
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim. PROJEKT NR 6
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Giżycka w 2014 roku. PROJEKT NR 7
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości. PROJEKT NR 8
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości. PROJEKT NR 9
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości. PROJEKT NR 10
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości. PROJEKT NR 11
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości. PROJEKT NR 12
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. PROJEKT NR 13
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Centrum Profilaktyki Uzależnień
  i Integracji Społecznej w Giżycku. PROJEKT NR 14
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
  z mieszkańcami Giżycka na temat części Budżetu Miasta na 2014 rok.
  PROJEKT NR 15
 23. Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania w 2014 r. form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli. PROJEKT NR 16
 24. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Giżycka w 2013r.
 25. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2013 r. dla Miasta Giżycka.
 26. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2013 rok.
 27. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 28. Interpelacje i zapytania radnych do Burmistrza Miasta.
 29. Wolne wnioski, komunikaty, informacje.
 30. Zamknięcie sesji.

Wiceprzewodniczący Rady
/-/

Jerzy Kunda

 

Termin posiedzenia trzech komisji:

Komisja Spraw Społecznych; Komisja Finansów i Gospodarki; Komisja Mienia Miejskiego – 19.03.2014r. (środa) godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.

 

Projekty uchwał na XLI sesję Rady Miejskiej 20.03.2014

 

Protokoły z posiedzeń komisji zobacz...

Protokoły z sesji Rady Miejskiej zobacz...

 
WYNIKI GŁOSOWAŃ RADNYCH PODCZAS SESJI
zobacz...

NAGRANIA Z SESJI RADY MIEJSKIEJ

zobacz...

 

SESJE RADY NA "ŻYWO" W INTERNECIE: transmisja.gizycko.tv

Posiedzenia Komisji również na żywo w Internecie (audio):

gizycko.tv, w menu należy kliknąć „transmisja online”

-
Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS