strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
niedziela, 5 kwietnia 2020   pogoda

Aktualności

XVI Sesja Rady Miejskiej 19 listopada 2015

15 listopada 2015
dodał(a): UM Małgorzata Kulas-Szyrmer

 

Najbliższa sesja Rady Miejskiej w Giżycku

odbędzie się 19 listopada (czwartek) 2015 o godz. 16.00

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Giżycku przy al. 1 Maja 14.

 

Porządek obrad XVI sesji Rady Miejskiej VII kadencji:

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wręczenie medalu za szczególne zasługi dla Miasta.

3. Informacja o porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Informacja Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej.

6. Interpelacje i zapytania radnych do Burmistrza Miasta.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Giżycko na lata 2015-2021. PROJEKT NR 1

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2015 rok. PROJEKT NR 2

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości PROJEKT NR 3

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych PROJEKT NR 4

11.Podjęcie uchwały w sprawie opłaty miejscowej. PROJEKT NR 5

12. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej. PROJEKT NR 6

13. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Miejskiej Giżycko. PROJEKT NR 7

14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych – ulic miejskich. PROJEKT NR 8

15. Podjęcie uchwały w sprawie taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków. PROJEKT NR 9

16. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Miejskiej Giżycko … PROJEKT NR 10

17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej udzielonej Centrum Integracji Społecznej na 2016 rok. PROJEKT NR 11

18. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr XVIII/3/12 z dnia 15 marca 2012 roku
o zasadach wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Giżycka. PROJEKT NR 12

19. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia. PROJEKT NR 13

20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy miasta Giżycka w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. PROJEKT NR 14

21. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

22. Wolne wnioski, komunikaty, informacje.

23. Zamknięcie sesji.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Giżycku
/-/
Ryszard Błoszko

 

Termin posiedzeń komisji:

Komisja Spraw Społecznych - 16.11.2015 r. godz. 16.00 – Biuro Rady Miejskiej

Komisja Finansów i Gospodarki – 17.11.2015 r. godz. 16.00 – Biuro Rady Miejskiej.

Komisja Mienia Miejskiego – 18.11.2015 r. godz. 16.00 – Biuro Rady Miejskiej.

 

 

Projekty uchwał na XVI sesję Rady Miejskiej 19.11.2015

 

Protokoły z posiedzeń komisji zobacz...

Protokoły z sesji Rady Miejskiej zobacz...

WYNIKI GŁOSOWAŃ RADNYCH PODCZAS SESJI zobacz...

 
NAGRANIA Z SESJI RADY MIEJSKIEJ zobacz...

SESJE RADY NA "ŻYWO" W INTERNECIE: online.gizycko.tv

Posiedzenia Komisji również na żywo w Internecie (audio):

gizycko.tv, w menu należy kliknąć „transmisja online”

-
Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS