strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
piątek, 25 września 2020   pogoda

Aktualności

XVI Sesja Rady Miejskiej VI kadencji 29 grudnia 2011

22 grudnia 2011
dodał(a): UM Małgorzata Kulas-Szyrmer

Najbliższa sesja Rady Miejskiej w Giżycku

odbędzie się w dniu 

29 grudnia (czwartek) 2011 r. o godz. 16.00

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Giżycku

przy al. 1 Maja 14

 

 

Porządek obrad XVI sesji Rady Miejskiej VI kadencji: 
 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, powołanie sekretarza obrad.
 2. Informacja o porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
 5. Budownictwo komunalne w mieście Giżycko.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu miasta Giżycka na 2012 rok. PROJEKT NR 1
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Giżycko na lata 2012-2021. PROJEKT NR 2
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2011 rok. PROJEKT NR 3
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Giżycko na lata 2011-2021. PROJEKT NR 4
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z końcem roku 2011. PROJEKT NR 5
 11. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok dla Miasta Giżycka. PROJEKT NR 6
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Giżycko na lata 2008-2013. PROJEKT NR 7
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. PROJEKT NR 8
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości. PROJEKT NR 9
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Gminie Miejskiej Giżycko mienia państwowego związanego z realizacją zadań gminy. PROJEKT NR 10
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/76/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 9 września 2010r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz określenia sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania. PROJEKT NR 11
 17. Projekt uchwały w sprawie Statutu Miasta Giżycka. PROJEKT NR 12
 18. Interpelacje i zapytania radnych do Burmistrza Miasta.
 19. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 20. Wolne wnioski, komunikaty, informacje.
 21. Zamknięcie sesji.

Termin posiedzeń komisji:

Komisja Spraw Społecznych             –  19.12.2011r. godz.16.00

Komisja Finansów i Gospodarki       – 20.12.2011r. godz.15.00

Komisja Mienia Miejskiego               – 28.12.2011r. godz.12.30

 

Projekty uchwał na XV sesję Rady Miejskiej 29.12.2011

 

 

WYNIKI GŁOSOWAŃ RADNYCH PODCZAS SESJI

zobacz...

 

NAGRANIA Z SESJI RADY MIEJSKIEJ

zobacz...

 

SESJA NA "ŻYWO" W INTERNECIE: transmisja.gizycko.tv

 

-
Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS