strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
poniedziałek, 1 czerwca 2020   pogoda

Aktualności

XVIII Sesja Rady Miejskiej VI kadencji 15 marca 2012

07 marca 2012
dodał(a): UM Małgorzata Kulas-Szyrmer

Najbliższa sesja Rady Miejskiej w Giżycku

odbędzie się w dniu 

15 marca (czwartek) 2012 r. o godz. 16.00

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Giżycku

przy al. 1 Maja 14

 

 

Porządek obrad XVIII sesji Rady Miejskiej VI kadencji: 
 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, powołanie sekretarza obrad.
 2. Informacja o porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2012 rok. PROJEKT NR 1
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Giżycko na lata 2012-2021.    PROJEKT NR 2
 7. Podjęcie uchwały o zasadach wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Giżycka.  PROJEKT NR 3
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zasobu pomieszczeń tymczasowych. PROJEKT NR 4
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości. PROJEKT NR 5
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. PROJEKT NR 6
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości. PROJEKT NR 7
 12. Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowej przy ulicy Kolejowej w Giżycku. PROJEKT NR 8
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku.  PROJEKT NR 9
 14. Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania w 2012 r. form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli.   PROJEKT NR 10
 15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta. PROJEKT NR 11
 16. Projekt uchwały w sprawie wystąpienia do Najwyższej Izby Kontroli  PROJEKT NR 12
 17. Interpelacje i zapytania radnych do Burmistrza Miasta.
 18. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 19. Wolne wnioski, komunikaty, informacje.
 20.  Zamknięcie sesji.

 

Termin posiedzeń komisji:

Komisja Spraw Społecznych           –  12.03.2012 godz.16.00

Komisja Finansów i Gospodarki     – 13.03.2012. godz.16.00

Komisja Mienia Miejskiego              – 14.03.2012. godz.15.30

 

 

Przewodnicząca Rady
/-/
Małgorzata Czopińska

 

 

Projekty uchwał na XVIII sesję Rady Miejskiej 15.03.2012

 

 

WYNIKI GŁOSOWAŃ RADNYCH PODCZAS SESJI

zobacz...

 

NAGRANIA Z SESJI RADY MIEJSKIEJ

zobacz...

 

SESJA NA "ŻYWO" W INTERNECIE: transmisja.gizycko.tv

 

-
Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS