strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
wtorek, 2 czerwca 2020   pogoda

Aktualności

XXI sesja Rady Miejskiej 30 marca 2016 TRANSMISJA NA ŻYWO

30 marca 2016
dodał(a): UM Dawid Klukiewicz

 

Najbliższa sesja Rady Miejskiej w Giżycku

odbędzie się 30 marca (środa) 2016 r. o godz. 16.00 

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Giżycku przy al. 1 Maja 14.

 

TRANSMISJE NA ŻYWO z SESJI RADY MIEJSKIEJ:
gizycko.tvmojegizycko.pl,  a także RETRANSMISJA na kanale: youtube.pl

 

 

Porządek obrad XXI sesji Rady Miejskiej w Giżycku VII kadencji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Informacja o porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Ocena bezpieczeństwa w mieście na podstawie informacji Straży Miejskiej, Policji, PSP, MOPR, RZGW.
5. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2015 r.
6. Informacja z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie miasta w 2015 r.
7. Informacja Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej.
8. Interpelacje i zapytania radnych do Burmistrza Miasta.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Giżycko na lata 2016 -2022. PROJEKT NR 1
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2016 r. PROJEKT NR 2
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowo – usługowej położonych przy ul. Warszawskiej w Giżycku. PROJEKT NR 3
12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego między ulicami: Kazimierza Wielkiego, Królowej Jadwigi, al. 1-go Maja, Szosą Obwodową oraz Jagiełły w Giżycku. PROJEKT NR 4
13. Podjęcie uchwały w uchylenia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkalno – usługowej, zawartego między: kanałem Giżyckim, jez. Niegocin, ul. Moniuszki i jez. Kisajno w Giżycku. PROJEKT NR 5
14. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w zakresie branż chronionych, zanikających i preferowanych oraz opieki dziennej nad dziećmi do lat 3. PROJEKT NR 6
15. Projekt uchwały o zmianie uchwały Nr XVIII/9/2016 z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie opłaty targowej. PROJEKT NR 7
16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Giżycko, terenu zawartego między ulicami: 1 Maja, Królowej Jadwigi, Kombatantów oraz płd. – zach. granicą działki nr 208/4 w Giżycku. PROJEKT NR 8
17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego między kanałem Giżyckim i ulicami: Moniuszki, Wojska Polskiego i Łuczańską w Giżycku. PROJEKT NR 9
18. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości. PROJEKT NR 10
19. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości. PROJEKT NR 11
20. Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością osobistą. PROJEKT NR 12
21. Podjęcie uchwały w sprawie określenia ulg i zwolnień za przejazdy wykonywane lokalnym transportem zbiorowym na obszarze Gminy Miejskiej Giżycko. PROJEKT NR 13
22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Giżycka w 2016 r. PROJEKT NR 14
23. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
24. Wolne wnioski, komunikaty, informacje.
25. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Giżycku
/-/
Ryszard Błoszko

 

Załączniki i objaśnienia do projektów uchwał


 

Terminy posiedzenia trzech komisji:

1. Komisja Finansów i Gospodarki - 29.03.2016 r. godz. 16.00

2. Komisja Spraw Społecznych - 29.03.2016 r. godz. 16.00

3. Komisja Mienia Miejskiego - 29.03.2016 r. godz. 16.00

-
Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS