strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
niedziela, 12 lipca 2020   pogoda

Aktualności

XXIX sesja Rady Miejskiej w Giżycku z transmisją na żywo - 30 listopada 2016

24 listopada 2016
dodał(a): UM Dawid Klukiewicz

XXIX sesja Rady Miejskiej
z transmisją na żywo 29.03.2017 r.

godzina 16.00, sala konferencyjna Urzędu Miejskiego

 

Najbliższa sesja Rady Miejskiej w Giżycku odbędzie się 29 MARCA (środa) 2017 r.
o godz. 16.00
 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Giżycku przy al. 1 Maja 14.

 

TRANSMISJE NA ŻYWO z KOMISJI oraz SESJI RADY MIEJSKIEJ:
gizycko.tv, mojegizycko.pl a także RETRANSMISJA na kanale: youtube.pl

 

 

Porządek obrad XXXV sesji Rady Miejskiej w Giżycku VII kadencji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Informacja o porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Przyjęcie informacji dotyczącej realizacji zadań oświatowych za rok 2015/2016.
5. Informacja Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej.
6. Interpelacje i zapytania radnych do Burmistrza Miasta.
7. Podjęcie uchwały w spr. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Giżyckiemu w 2016 r. PROJEKT NR 1
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Giżycko na lata 2016 – 2022. PROJEKT NR 2
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2016 rok. PROJEKT NR 3
10. Podjęcie uchwały w sprawie taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków. PROJEKT NR 4
11. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty przez Gminę Miejską Giżycko do zużytej wody i odprowadzonych ścieków. PROJEKT NR 5
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XV/104/2015 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Giżycko oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji. PROJEKT NR 6
13. Podjęcie uchwały w sprawie zasad sprzedaży, najmu lub dzierżawy nieruchomości odpowiadających udziałom Gminy Giżycko w częściach wspólnych nieruchomości stanowiących wspólnoty mieszkaniowe. PROJEKT NR 7
14. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości na rzecz wspólnot mieszkaniowych lub ogółu właścicieli tworzących wspólnotę mieszkaniową. PROJEKT NR 8
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności. PROJEKT NR 9
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste i zabudowanej na cele mieszkaniowe. PROJEKT NR 10
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych garażami w prawo własności. PROJEKT NR 11
18. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości. PROJEKT NR 12
19. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości. PROJEKT NR 13
20. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości. PROJEKT NR 14
21. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości. PROJEKT NR 15
22. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości. PROJEKT NR 16
23. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji podmiotowej udzielanej Centrum Integracji Społecznej na 2017 rok. PROJEKT NR 17
24. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia statutu Młodzieżowej Rady Miasta Giżycka. PROJEKT NR 18
25. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Giżycko na rok 2017 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. PROJEKT NR 19
26. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz działania Giżyckiego Komitetu Rewitalizacji. PROJEKT NR 20
27. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Miejskiej Giżycko z Rady Fundacji Wielkich Jezior Mazurskich. PROJEKT NR 21
28. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. PROJEKT NR 22
29. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
30. Wolne wnioski, informacje, komunikaty.
31. Zamknięcie sesji.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Giżycku
/-/
Ryszard Błoszko


Termin posiedzenia trzech komisji:

1. Komisja Mienia Miejskiego, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Finansów i Gospodarki - 28.11.2016 r. (poniedziałek) godz. 16.00


Posiedzenie trzech komisji odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Giżycku.


 

-
Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS