strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
czwartek, 24 października 2019   pogoda

Aktualności

XXVI sesja Rady Miejskiej z transmisją na żywo 31.08.2016

29 sierpnia 2016
dodał(a): UM Dawid Klukiewicz

XXVI sesja Rady Miejskiej

31 sierpnia (środa). godz. 16.00

sala konferencyjna Urzędu Miejskiego

 

Najbliższa sesja Rady Miejskiej w Giżycku odbędzie się 31 sierpnia (środa) 2016 r.
o godz. 16.00
 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Giżycku przy al. 1 Maja 14.

 

TRANSMISJE NA ŻYWO z KOMISJI oraz SESJI RADY MIEJSKIEJ:
gizycko.tv, mojegizycko.pl a także RETRANSMISJA na kanale: youtube.pl

 

Porządek obrad XXVI sesji Rady Miejskiej w Giżycku VII kadencji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Informacja o porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Wręczenie powołania dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych.
5. Odebranie ślubowania składanego przez nauczycieli w związku z nadaniem stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
6. Informacja o stanie przygotowania szkół i przedszkoli do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2016/2017.
7. Informacja Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej.
8. Interpelacje i zapytania radnych do Burmistrza Miasta.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Giżycko na lata 2016 -2022. PROJEKT NR 1
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2016 rok. PROJEKT NR 2
11. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miasta Giżycka. PROJEKT NR 3
12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Giżycku. PROJEKT NR 4
13. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, o zmianę urzędowej nazwy obiektu fizjograficznego Kanał Giżycki na Kanał Łuczański. PROJEKT NR 5
14. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych. PROJEKT NR 6
15. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXV/85/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości. PROJEKT NR 7
16. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości. PROJEKT NR 8
17. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości. PROJEKT NR 9
18. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości. PROJEKT NR 10
19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Giżycka. PROJEKT NR 11
20. Podjęcie uchwały w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponoszonej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez członków rodzin wielodzietnych. PROJEKT NR 12
21. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
22. Wolne wnioski, komunikaty, informacje.
23. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Giżycku
/-/
Ryszard Błoszko


Termin posiedzeń komisji:
1. Komisja Spraw Społecznych - 25.08.2016 r. (czwartek) godz. 16.00
2. Komisja Finansów i Gospodarki - 29.08.2016 r. (poniedziałek) godz. 16.30
3. Komisja Mienia Miejskiego - 30.08.2016 r. (wtorek) godz. 16.30

Posiedzenia komisji odbędą się w Biurze Rady Miejskiej w Giżycku.

-
Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS