strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
środa, 30 września 2020   pogoda

Aktualności

XXX Sesja Rady Miejskiej VI kadencji 7 marca 2013

04 marca 2013
dodał(a): UM Małgorzata Kulas-Szyrmer

Najbliższa sesja Rady Miejskiej w Giżycku

odbędzie się w dniu 

7 marca (czwartek) 2013 r. o godz. 16.00

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Giżycku

przy al. 1 Maja 14

 

 

Porządek obrad XXX sesji Rady Miejskiej VI kadencji:   
 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie sekretarza obrad.
 2. Informacja o porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
 5. Sprawozdanie z realizacji uchwały nr XIV/96/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 20 października 2011r. – Plan działań w zakresie edukacji Gminy Miejskiej Giżycko na lata 2011-2014.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2013 rok. PROJEKT NR 1
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Giżycko na lata 2013-2021. PROJEKT NR 2
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Giżycko, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego. PROJEKT NR 3
 9. Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania w 2013r. form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli. PROJEKT NR 4
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Giżycka. PROJEKT NR 5
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Giżycka w 2013 roku. PROJEKT NR 6
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2013. PROJEKT NR 7
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej. PROJEKT NR 8
 14. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w najem nieruchomości. PROJEKT NR 9
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości. PROJEKT NR 10
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia lokalu użytkowego. PROJEKT NR 11
 17. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 18. Interpelacje i zapytania radnych do Burmistrza Miasta.
 19. Wolne wnioski, komunikaty, informacje.
 20. Zamknięcie sesji.

 

Przewodnicząca Rady
/-/
Małgorzata Czopińska

 

 

Termin posiedzeń komisji:

Komisja Spraw Społecznych; Komisja Finansów i Gospodarki; Komisja Mienia Miejskiego – 5.03.2013r.  godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.

 

 

Projekty uchwał na XXX sesję Rady Miejskiej 7.03.2013


 

Protokoły z posiedzeń komisji zobacz...
Protokoły z sesji Rady Miejskiej  zobacz...

 

WYNIKI GŁOSOWAŃ RADNYCH PODCZAS SESJI
zobacz...

 

NAGRANIA Z SESJI RADY MIEJSKIEJ

zobacz...

 

SESJE RADY NA "ŻYWO" W INTERNECIE: transmisja.gizycko.tv

Posiedzenia Komisji również na żywo w Internecie (audio):

 gizycko.tv, w menu należy kliknąć „transmisja online”

 

-
Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS