strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
czwartek, 20 lutego 2020   pogoda

Aktualności

XXXI Sesja Rady Miejskiej VI kadencji 18 kwietnia 2013

15 kwietnia 2013
dodał(a): UM Małgorzata Kulas-Szyrmer

Najbliższa sesja Rady Miejskiej w Giżycku

odbędzie się w dniu 

18 kwietnia (czwartek) 2013 r. o godz. 16.00

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Giżycku

przy al. 1 Maja 14

 

 

Porządek obrad XXXI sesji Rady Miejskiej VI kadencji:   
 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie sekretarza obrad.
 2. Informacja o porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
 5. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2012r. dla Miasta Giżycka.
 6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Giżycka w 2012r.
 7. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za rok 2012.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2013 rok. PROJEKT NR 1
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Giżycko na lata 2013-2021. PROJEKT NR 2
 10. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr XXX/7/2013 z dnia 7 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Giżycka. PROJEKT NR 3
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego. PROJEKT NR 4
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. PROJEKT NR 5
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. PROJEKT NR 6
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości. PROJEKT NR 7
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości. PROJEKT NR 8
 16. Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania Gminy Miejskiej Giżycko z Gminą Miasta Mrągowo, Gminą Mikołajki, Gminą Pisz, Gminą Ruciane-Nida, Gminą Ryn oraz Gminą Węgorzewo w zakresie wspólnej realizacji projektu pn. „7 Cudów Mazur”. PROJEKT NR 9
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Finansów i Gospodarki Rady Miejskiej w Giżycku. PROJEKT NR 10
 18. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej Rady Miejskiej w Giżycku. PROJEKT NR 11
 19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Miasta. PROJEKT NR 12
 20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta. PROJEKT NR 13
 21. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 22. Interpelacje i zapytania radnych do Burmistrza Miasta.
 23. Wolne wnioski, komunikaty, informacje.
 24.  Zamknięcie sesji.

Wiceprzewodniczący Rady
/-/
Jerzy Kunda 

 

 

Termin posiedzeń komisji:

Komisja Spraw Społecznych; Komisja Finansów i Gospodarki; Komisja Mienia Miejskiego – 16.03.2013r.  godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.

 

 

Projekty uchwał na XXXI sesję Rady Miejskiej 18.04.2013


 

Protokoły z posiedzeń komisji zobacz...
Protokoły z sesji Rady Miejskiej  zobacz...

 

WYNIKI GŁOSOWAŃ RADNYCH PODCZAS SESJI
zobacz...

 

NAGRANIA Z SESJI RADY MIEJSKIEJ

zobacz...

 

SESJE RADY NA "ŻYWO" W INTERNECIE: transmisja.gizycko.tv

Posiedzenia Komisji również na żywo w Internecie (audio):

 gizycko.tv, w menu należy kliknąć „transmisja online”

 

-
Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS