strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
piątek, 26 lutego 2021   pogoda

Aktualności

XXXV Sesja Rady Miejskiej VI kadencji 28 sierpnia 2013

22 sierpnia 2013
dodał(a): UM Małgorzata Kulas-Szyrmer

Najbliższa sesja Rady Miejskiej w Giżycku

odbędzie się w dniu

28 sierpnia (środa) 2013 r. o godz. 16.00

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Giżycku

przy al. 1 Maja 14

 

Porządek obrad XXXV sesji Rady Miejskiej VI kadencji:
 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie sekretarza obrad.
 2. Informacja o porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Odebranie ślubowania składanego przez nauczycieli w związku z nadaniem stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
 5. Informacja Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Giżycko na lata 2013-2021. PROJEKT NR 1
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2013 rok. PROJEKT NR 2
 8. Podjęcie uchwały w sprawie współpracy z miastem Varena. PROJEKT NR 3
 9. Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania gmin przy wspólnej realizacji projektu pn.”Planowanie miejskiego obszaru funkcjonalnego wokół drogi wodnej łączącej Krainę Wielkich Jezior Mazurskich z Pojezierzem Augustowskim. Etap I”. PROJEKT NR 4
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przyznawanej pod warunkiem zwrotu. PROJEKT NR 5
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. PROJEKT NR 6
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały. PROJEKT NR 7
 13. Podjęcie uchwały w sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę. PROJEKT NR 8
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. PROJEKT NR 9
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości. PROJEKT NR 10
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Mienia Miejskiego Rady Miejskiej w Giżycku. PROJEKT NR 11
 17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Giżycka. PROJEKT NR 12
 18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych. PROJEKT NR 12A
 19. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 20. Interpelacje i zapytania radnych do Burmistrza Miasta.
 21. Wolne wnioski, komunikaty, informacje.
 22. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady
/-/
Małgorzata Czopińska

 

Termin posiedzeń komisji:

Komisja Spraw Społecznych, Komisja Finansów i Gospodarki, Komisja Mienia Miejskiego – 26 sierpnia 2013r. godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.

 

Projekty uchwał na XXXV sesję Rady Miejskiej 28.08.2013


Protokoły z posiedzeń komisji zobacz...
Protokoły z sesji Rady Miejskiej zobacz...

 
WYNIKI GŁOSOWAŃ RADNYCH PODCZAS SESJI
zobacz...

 
NAGRANIA Z SESJI RADY MIEJSKIEJ

zobacz...

 
SESJE RADY NA "ŻYWO" W INTERNECIE: transmisja.gizycko.tv

Posiedzenia Komisji również na żywo w Internecie (audio):

gizycko.tv, w menu należy kliknąć „transmisja online”

 

-
Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS