strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
czwartek, 1 października 2020   pogoda

Aktualności

XXXV sesja Rady Miejskiej w Giżycku z transmisją na żywo - 29 marca 2017 r.

24 marca 2017
dodał(a): UM Dawid Klukiewicz

XXXV sesja Rady Miejskiej
z transmisją na żywo 29.03.2017 r.

godzina 16.00, sala konferencyjna Urzędu Miejskiego

 

Najbliższa sesja Rady Miejskiej w Giżycku odbędzie się 29 MARCA 2017 r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Giżycku przy al. 1 Maja 14.

 

TRANSMISJE NA ŻYWO z KOMISJI oraz SESJI RADY MIEJSKIEJ:
gizycko.tv, mojegizycko.pl a także RETRANSMISJA na kanale: youtube.pl

 

 

Porządek obrad XXXV sesji Rady Miejskiej w Giżycku VII kadencji:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Informacja o porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu sesji Rady Miejskiej z dnia 07.02.2017 r.

4.      Przyjęcie protokołu sesji Rady Miejskiej z dnia 22.02.2017 r.

5.      Informacja Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej.

6.      Interpelacje i zapytania radnych do Burmistrza Miasta.

7.      Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Giżyckiemu.  PROJEKT NR 1

8.      Projekt uchwały w sprawie pomocy Powiatowi Giżyckiemu w przebudowie odcinka chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej ul. Daszyńskiego 4407 N w Giżycku.  PROJEKT NR 2

9.      Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Giżycko na lata 2017 – 2022. PROJEKT NR 3

10.  Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2017 rok. PROJEKT NR 4

11.  Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Giżycku oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w roku 2016.

12.  Projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Miejskiej Giżycko do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. PROJEKT NR 5

13.  Projekt uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Miejski Zakład Komunalny w Giżycku i nadania statutu jednostce. PROJEKT NR 6

14.  Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu nabrzeża j. Niegocin za Dworcem Kolejowym w Giżycku. PROJEKT NR 7

15.  Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu nabrzeża j. Niegocin przy przejeździe kolejowym na ul. Jeziornej w Giżycku. PROJEKT NR 8

16.  Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu nabrzeża j. Niegocin przy ul. Białostockiej w Giżycku. PROJEKT NR 9

17.  Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Ekomariny w Giżycku. PROJEKT NR 10

18.  Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu nabrzeża przy ul. Jeziornej w Giżycku. PROJEKT NR 11

19.  Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Giżycko, terenu zawartego między ulicami: Nowowiejską, Drzymały, Wilanowską i Obwodową w Giżycku, uchwalonego uchwałą Nr XXIV/68/08 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 2 października 2008 r. PROJEKT NR 12

20.  Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały. PROJEKT NR 13

21.  Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały. PROJEKT NR 14

22.  Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXVIII/121/2016 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości. PROJEKT NR 15

23.  Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały. PROJEKT NR 16

24.  Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości. PROJEKT NR 17

25.  Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości. PROJEKT NR 18

26.  Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. PROJEKT NR 19

27.  Projekt uchwały w sprawie oddania nieruchomości w najem. PROJEKT NR 20

28.  Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości. PROJEKT NR 21

29.  Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim. PROJEKT NR 22

30.  Projekt uchwały w sprawie pomocy Powiatowi Giżyckiemu w przebudowie odcinka chodnika na ciąg pieszo-rowerowy w pasie drogowym drogi powiatowej ul. Moniuszki 4435 N w Giżycku. PROJEKT NR 23

31.  Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy skrzyżowania ulic. PROJEKT NR 24

32.  Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie Miasta Giżycka. PROJEKT NR 25

33.  Projekt uchwały w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji 2016 – 2023.  PROJEKT NR 26

34.  Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Sportu Gminy Miejskiej Giżycko na lata 2017 – 2020. PROJEKT NR 27

35.  Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu „Giżycka Karta Mieszkańca”. PROJEKT NR 28

36.  Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Giżycka w 2017 roku. PROJEKT NR 29

37.  Projekt uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Miejskiej w Giżycku do Zespołu do spraw Giżyckiego Budżetu Obywatelskiego. PROJEKT NR 30

38.  Projekt uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Miejskiej w Giżycku do Giżyckiego Komitetu Rewitalizacji. PROJEKT NR 31

39.  Projekt uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości ograniczonym prawem rzeczowym. PROJEKT NR 32

40.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych

41.  Wolne wnioski, komunikaty, informacje.

42.  Zamknięcie sesji.

 

 

Termin posiedzenia trzech komisji:

Spraw Społecznych, Mienia Miejskiego, Finansów i Gospodarki – 27.03.2017 r. godz. 16.00 (poniedziałek)

 

Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Giżycku.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Giżycku
/-/
Cezary Piórkowski


 

-
Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS