strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
niedziela, 25 sierpnia 2019   pogoda

Aktualności

XXXVII Sesja Rady Miejskiej VI kadencji 25 października

22 października 2013
dodał(a): UM Małgorzata Kulas-Szyrmer

Najbliższa sesja Rady Miejskiej w Giżycku

odbędzie się w dniu

25 października (piątek) 2013 r. o godz. 15.00

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Giżycku

przy al. 1 Maja 14.

 

Porządek obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej VI kadencji:
 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie sekretarza obrad.

 2. Informacja o porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 4. Informacja Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.

 5. Współpraca giżyckich przedsiębiorców z samorządem miejskim.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Giżycko na lata 2013-2021. PROJEKT NR 1.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2013 rok. PROJEKT NR 2

 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych form wychowania przedszkolnego, funkcjonujących na terenie Gminy Miejskiej Giżycko oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. PROJEKT NR 3

 9. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Miejskiej Giżycko. PROJEKT NR 4

 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Giżycko: czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, warunków całkowitego zwolnienia z tych opłat. PROJEKT NR 5

 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego. PROJEKT NR 6

 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu targowiska „Mój Rynek”. PROJEKT NR 7

 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z placów zabaw stanowiących własność Gminy Miejskiej Giżycko. PROJEKT NR 8

 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów Gminy Miejskiej Giżycko w Spółce Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. na rzecz tej Spółki w celu dobrowolnego umorzenia. PROJEKT NR 9

 15. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia lokalu użytkowego. PROJEKT NR 10

 16. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości. PROJEKT NR 11

 17. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości. PROJEKT NR 12

 18. Podjęcie uchwały w sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę. PROJEKT NR 13

 19. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. PROJEKT NR 14

 20. Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu. PROJEKT NR 15

 21. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Giżycka. PROJEKT NR 16

 22. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skarg na działalność Dyrektora Miejskiego Zespołu Obsługi szkół i Przedszkoli. PROJEKT NR 17

 23. Informacja Burmistrza Miasta w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych za 2012 rok.

 24. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych za 2012 rok.

 25. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.

 26. Interpelacje i zapytania radnych do Burmistrza Miasta.

 27. Wolne wnioski, komunikaty, informacje.

 28. Zamknięcie sesji.

Wiceprzewodniczący Rady
/-/
Jerzy Kunda

 

Termin posiedzenia trzech komisji:

Komisja Spraw Społecznych; Komisja Finansów i Gospodarki; Komisja Mienia Miejskiego – 22.10.2013r. godz. 16:00 (wtorek) w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.

 

 

Projekty uchwał na XXXVII sesję Rady Miejskiej 25.10.2013

 

Protokoły z posiedzeń komisji zobacz...

Protokoły z sesji Rady Miejskiej zobacz...

 

WYNIKI GŁOSOWAŃ RADNYCH PODCZAS SESJI
zobacz...

 

NAGRANIA Z SESJI RADY MIEJSKIEJ

zobacz...

 

SESJE RADY NA "ŻYWO" W INTERNECIE: transmisja.gizycko.tv

Posiedzenia Komisji również na żywo w Internecie (audio):

gizycko.tv, w menu należy kliknąć „transmisja online”

-
Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS