strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
czwartek, 4 czerwca 2020   pogoda

Aktualności

Ważne informacje

15 marca 2010
dodał(a): UM Małgorzata Kulas-Szyrmer

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA GIŻYCKA - ZAKAZ WYPALANIA TRAW

 

Informuję, że wypalanie roślinności w okresie wiosennym powoduje znaczny wzrost zagrożenia pożarowego, jak i również zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, a w przypadku wypalania przydrożnych rowów również niebezpieczeństwo dla ruchu drogowego. W związku z powyższym apeluję do mieszkańców miasta Giżycka o zaniechanie praktyk wypalania roślinności.

 

Burmistrz Miasta Giżycka

/-/

Jolanta Piotrowska

 

 

TABLICZKI Z NUMEREM PORZĄDKOWYM OBOWIĄZKOWE

 

Przypominamy, że w związku z art. 47b ustawy z dnia 17 maja 1989r. prawo geodezyjne i kartograficzne właściciele nieruchomości zabudowanych oraz nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego  są obowiązani do umieszczenia na nieruchomości, w widocznym miejscu, tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości oraz utrzymywania jej w należytym stanie. Obowiązek oznakowania nieruchomości związany jest z umożliwieniem lokalizacji w terenie poszczególnych miejsc. Realizacja tego obowiązku nabiera szczególnej wagi w przypadku zdarzeń wymagających interwencji służb pogotowia, straży pożarnej gdy czas interwencji jest ściśle związany z jej efektami w zakresie bezpieczeństwa oraz ochrony życia i zdrowia. Nadmienia się iż niedopełnienie tego obowiązku stanowi wykroczenie w rozumieniu art. 64 kodeksu wykroczeń.

 

Burmistrz Miasta Giżycka

/-/

Jolanta Piotrowska

-
Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS