strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
piątek, 23 kwietnia 2021   pogoda

Edukacja aktualności

Zakończenie projektu „Naszą przyszłość kształtuje teraźniejszość”

31 lipca 2011
dodał(a): UM Małgorzata Kulas-Szyrmer

  

 

  

 

    

Projekt „Naszą przyszłość kształtuje teraźniejszość”

współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

(Program Operacyjny Kapitał Ludzki działanie 9.1, poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych)

 

www.naszaprzyszlosc.gizycko.pl

 

 

 

Czas trwania projektu:
1.09.2009 - 31.07.2011

 

Wartość projektu: 995.680 zł

Dofinansowanie: 100% wartości projektu

 

Adresatami projektu są:

uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych w Giżycku

 

Zakończenie projektu „Naszą przyszłość kształtuje teraźniejszość” 31.07.2011

 

Festiwal Talentów 2010

 

Od  1  września 2009 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany był     w  czterech  giżyckich szkołach  podstawowych  (SP Nr 3, 4, 6, 7) oraz w trzech gimnazjach (Nr 1, 2, 3) projekt  „Naszą przyszłość kształtuje teraźniejszość”  współfinansowany  przez Unię Europejską.

 

Festiwal Talentów 2011

 

Za główny cel projektu postawiono wyrównanie szans edukacyjnych uzdolnionych dzieci      i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz podniesienie jakości kształcenia.

 

1774 uczniów  uczestniczyło w zajęciach z języków obcych, artystycznych, matematyczno-przyrodniczych oraz ICT. Zrealizowano 9780 godzin zajęć lekcyjnych.

 

Zajęcia języka niemieckiego w Zespole Szkół nr 1

 

W ciągu dwóch lat zorganizowano 52 wyjazdy związane  z realizacją projektu, 2 spotkania z zawodowym aktorem, przeprowadzono 2 warsztaty ceramiczne oraz odbyły się 2 Festiwale Talentów.

 

Wycieczka uczniów Szkoły Podstawowej nr 6

 

W ramach realizacji projektu uczniowie  korzystali z  zakupionych pomocy dydaktycznych: mikroskopów, słowników,  programów komputerowych,  kalkulatorów, filmów edukacyjnych, tablic  interaktywnych, rzutników multimedialnych, laptopów  z oprogramowaniem, publikacji edukacyjnych, map, kompasów oraz podręczników.

 

Tablica interaktywna w Gimnazjum nr 2 

 

Po  zakończeniu realizacji projektu ww. pomoce stają się własnością szkoły  i służyć będą  realizacji kolejnych działań na rzecz uczniów. Przez cały okres realizacji zadań  szkoły prowadziły promocję  projektu, zarówno u siebie jak i w środowisku lokalnym. W tym celu na budynkach szkół zawieszono tablice informacyjne oraz  przekazywano  informacje na spotkaniach z rodzicami.

 

Zajęcia w Szkole Podstawowej nr 7

 

Wiadomości dotyczące projektu zamieszczane były także na stronie internetowej miasta oraz na stronach internetowych szkół.

 

31 lipca 2011 r. kończy się realizacja projektu  „Naszą przyszłość kształtuje teraźniejszość”  współfinansowanego  przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

 

Zajęcia w Gimnazjum nr 1

-
Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS