strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
sobota, 28 listopada 2020   pogoda

Edukacja aktualności

Zakończenie projektu „Pomocna Dłoń”

30 czerwca 2011
dodał(a): UM Małgorzata Kulas-Szyrmer

  

 

  

 

    

Projekt „Pomocna dłoń”

współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

(Program Operacyjny Kapitał Ludzki działanie 9.1, poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych)

 

www.pomocnadlon.gizycko.pl

 

 

 

Zakończenie projektu „Pomocna Dłoń” 30.06.2011

 

Od  1  września 2009 realizowany był  w  czterech  giżyckich szkołach  podstawowych (SP Nr 3, 4, 6, 7) oraz w trzech gimnazjach (Nr 1, 2, 3) projekt  „Pomocna Dłoń”  współfinansowany  przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Główny cel projektu dotyczył poprawy jakości nauczania w szkołach podstawowych  i gimnazjach poprzez działania nakierowane na uczniów wymagających wsparcia.

 

Pomoc była udzielana uczniom w ramach zajęć  logopedycznych,  korekcyjno-kompensacyjnych  i dydaktyczno- wyrównawczych .

 

W każdej szkole  były uruchomione  punkty konsultacyjne, które umożliwiły dostęp do pomocy psychologicznej. 

 

Ponadto w Zespole Szkół nr 1 w Giżycku utworzono Szkolny Ośrodek Kariery, którego celem była pomoc gimnazjalistom  w wyborze dalszej drogi edukacyjnej.

W ramach realizacji projektu uczniowie otrzymywali materiały do pracy własnej, oraz korzystali z  zakupionych pomocy dydaktycznych: mikroskopów, słowników,  programów komputerowych,  kalkulatorów, filmów edukacyjnych, tablic  interaktywnych, rzutników multimedialnych, laptopów z oprogramowaniem, publikacji edukacyjnych, oraz podręczników.

 

Po  zakończeniu realizacji projektu ww. pomoce stają się własnością szkoły  i służyć będą  realizacji kolejnych działań na rzecz uczniów.

 

Przez cały okres realizacji zadań  szkoły prowadziły promocję  projektu, zarówno u siebie jak i w środowisku lokalnym. W tym celu na budynkach szkół zawieszono tablice informacyjne oraz  przekazywano  informacje na spotkaniach z rodzicami   i na posiedzeniach rad pedagogicznych.

 

Wiadomości dotyczące projektu zamieszczane były także na stronie internetowej miasta oraz na stronach internetowych szkół.

 

30 czerwca 2011 r. kończy się realizacja projektu  „Pomocna Dłoń”  współfinansowanego  przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego

Kapitał Ludzki. 

 

 

Składamy serdecznie podziękowania Nauczycielom, Uczniom i ich Rodzicom oraz Wszystkim, którzy przyczynili się do pomyślnej realizacji  celów, założeń i  zadań  projektu.                                                                 

                                                                               

Autorki projektu:

Katarzyna Banach - Gimnazjum nr 1

Janina Morska  - Gimnazjum nr 2

Elżbieta Brant - Szkoła Podstawowa nr 4

Ewelina Skórnóg - Szkoła Podstawowa nr 6

Grażyna Pietrukaniec  - Szkoła Podstawowa nr 7

Anna Stodulska  - Zespół Szkół nr 1

Koordynator projektu:

Piotr Szulc - MZOSiP  w Giżycku

Pracownicy biura projektu:

Jolanta Grabowa i  Irena Kucińska - MZOSiP  w Giżycku

 

Biuro Projektu: Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli

al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko

tel.: (87) 428 29 35, fax: (87) 428 29 35, e-mail: piotr.szulc@gizycko.pl

-
Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS