strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
czwartek, 2 lipca 2020   pogoda

Aktualności

Zapytanie ofertowe - Mazurska Pętla Rowerowa

17 sierpnia 2016
dodał(a): UM Dawid Klukiewicz

Zapytanie ofertowe

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WERYFIKACJĘ, AKTUALIZACJĘ I USZCZEGÓŁOWIENIE KONCEPCJI PRZEBIEGU ORAZ PROGRAMU-FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO MAZURSKIEJ PĘTLI ROWEROWEJ ORAZ PRZYGOTOWANIE CZĘŚCI SIWZ NA WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ I KOSZTORYSOWEJ W ZAKRESIE OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NIEZBĘDNEGO DO REALIZACJI ZAMIERZENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do którego nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 poz. 2164) na podst. art. 4 pkt. 8 ustawy, treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i 71 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964, Nr 19, poz. 93 z późn. zm.) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): główny przedmiot – 71320000 - 7.


Treść zapytania w załączeniu.

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami (załącznik nr 1)

Koncepcja przebiegu oraz program funkcjonalno-użytkowy Mazurskiej Pętli Rowerowej (załącznik nr 2).

 

Zamówienie jest realizowane w związku z projektem pn. „Mazurska Pętla Rowerowa”, o którego dofinansowanie Zamawiający ubiega się z Unii Europejskiej ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 6. Kultura i Dziedzictwo, Działania 6.2 Dziedzictwo naturalne, Poddziałania 6.2.3. Efektywne wykorzystanie zasobów).

 

Załącznik 1 - Zapytanie ofertowe MPR11. 08. 2016.docx

Załącznik 2 - GiMpr- wersja elektroniczna

-
Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS