strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
czwartek, 29 października 2020   pogoda

Przedsiębiorcy aktualności

Zawieszenie konkursów z RPO Warmia i Mazury

06 maja 2008
dodał(a): UM Małgorzata Kulas-Szyrmer

Zawieszenie naboru wniosków o dofinansowanie projektów
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013 z konkursu
01/08 Przedsiębiorczość, 02/08 Przedsiębiorczość, 03/08 Przedsiębiorczość


Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego

zawiesza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach


Działania 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałanie

1.1.5 Wsparcie MŚP - promocja produktów i procesów przyjaznych dla środowiska
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 z konkursu 01/08 – Przedsiębiorczość.

Działania 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałanie

1.1.7 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w ramach konkursu 02/08 – Przedsiębiorczość.


Działania 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałanie

1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 z konkursu 03/08 – Przedsiębiorczość.


W dniu 8 kwietnia 2008 r. na stronie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego została zamieszczona informacja dotycząca niezgodności polskich przepisów prawnych z wymogami dyrektywy 85/337/EWG Rady z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne. Komisja Europejska oczekuje pilnego dostosowania polskiego prawa do przepisów wyżej wymienionej dyrektywy. Minister Rozwoju Regionalnego zaleca niestosowanie obowiązującej wersji Wytycznych w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych z dnia 23 listopada 2007 r.


W związku z opisaną powyżej sytuacją, nabór wniosków w ramach konkursu 01/08– Przedsiębiorczość, 02/08 – Przedsiębiorczość, 03/08 – Przedsiębiorczość zostaje zawieszony do momentu zatwierdzenia nowych Wytycznych MRR w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych, które wskażą sposób postępowania w okresie przejściowym tj. do czasu wejścia w życie znowelizowanych polskich przepisów.

 

źródło: www.wmarr.olsztyn.pl

-
Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS