Zbiórka wielkogabarytów | 25-26 kwietnia

Informujemy, że 25 i 26 kwietnia w Giżycku odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz elektroodpadów w zabudowie jednorodzinnej. Odbiór odbywa się po wcześniejszym zgłoszeniu do MZM-GO pod nr 87 429 13 74, najpóźniej na dzień przed wyznaczonym w harmonogramie terminem wywozu.


Czym są odpady wielkogabarytowe?
Odpady powstające w naszych domach, które ze względu na ich duże rozmiary lub wagę nie mieszczą się w pojemnikach na odpady np: stoły, krzesła, szafy, tapczany, łóżka, fotele, dywany, materace, pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów, itp.


Czym są elektroodpady ?
Odpady powstające w naszych domach, do których możemy nich zaliczyć np: Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, urządzenia zawierające freon – sprzęt RTV/AGD, komputery, telefony itp.
 Odbiór odpadów wystawkowych realizowany jest zgodnie z następującą częstotliwością:

  • raz na miesiąc – w zabudowie wielolokalowej, z miejsc gromadzenia odpadów
  • raz na kwartał – w zabudowie jednorodzinnej, z miejsc gromadzenia odpadów


Odbiór odpadów wielkogabarytowych i elektroodpadów odbywa się na zgłoszenie do MZM-GO:

  • w zabudowie jednorodzinnej – najpóźniej na dzień przed wyznaczonym w harmonogramie terminem wywozu. Mieszkańcy nieruchomości jednorodzinnych mogą wystawić odpady tylko przed swoją posesją. Najbliższy termin odbioru odpadów dla zabudowy jednorodzinnej to zgodnie z harmonogramem 25 i 26 kwietnia.
  • w zabudowie wielorodzinnej – mieszkańcy zgłaszają potrzebę odbioru Zarządcy nieruchomości najpóźniej do połowy każdego miesiąca (do 15 dnia miesiąca), a ten do MZM-GO. Mieszkańcy zabudowy wielorodzinnej mogą wystawić odpady tylko na terenie swojego osiedla, w miejscach wyznaczonych przez Zarządcę. Gabaryty zabierane są w ciągu kolejnych dwóch tygodni, czyli do końca bieżącego miesiąca. Odbiór zgodnie z harmonogramem.


Mobilna zbiórka obejmuje dwie grupy odpadów:

  • meble i inne odpady wielkogabarytowe – czyli odpady komunalne, które ze względu na swój rozmiar bądź wagę nie mogą być umieszczane w pojemnikach (stare meble takie jak np. stoły, krzesła, szafy, tapczany, łóżka, fotele dywany, chodniki, materace, pierzyny duży sprzęt sportowy, np. rowery, narty wózki dziecięce zabawki dużych rozmiarów)
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych (zużyty sprzęt RTV, AGD taki jak np. telewizory, czajniki, lodówki, sprzęt komputerowy telefony komórkowe zużyte baterie i akumulatory).

  

 

Informacje i grafiki: MZM-GO w Giżycku