strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
piątek, 23 kwietnia 2021   pogoda
media

Unia Europejska

Zespół Szkół nr 1

                      
                             

Projekt „Naszą przyszłość kształtuje teraźniejszość”

współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

(Program Operacyjny Kapitał Ludzki działanie 9.1, poddziałanie 9.1.2)

 

www.naszaprzyszlosc.gizycko.pl

 

Czas trwania projektu:
1.09.2009 - 31.07.2011

 

Adresatami projektu są:

uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych w Giżycku

 

 Koordynatorka w Zespole Szkół nr 1:

Elżbieta Poboża

 

 

Kamera Laptop z rzutnikiem Zajęcia chóru szkolnego Zajęcia koła Młodego Odkrywcy Zajęcia komputerowe Zajęcia plastyczne dla Gimnazjum Zajęcia plastyczne dla Szkoły Podstawowej Zajęcia teatralne dla Gimnazjum Zajęcia z języka niemieckiego Zestaw nagłaśniający Wzmacniacz, mikrofony do zestawu nagłaśniającego Zajęcia w ZS1

 

Od września 2009 r. w giżyckich szkołach, czterech podstawowych (Szkoła Podstawowa nr 3, 4, 6, 7) i trzech gimnazjach (Gimnazjum nr 1, 2, 3) rozpoczęła się realizacja projektu „Naszą Przyszłość kształtuje teraźniejszość”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Celem projektu jest:

- stworzenie oferty zajęć rozwijających kompetencje kluczowe z uwzględnieniem aktywnego i bezpośredniego obcowania ze sztuką,

- zwiększenie motywacji do dalszego pogłębiania wiedzy, rozwijania talentów i zainteresowań przez uczestnictwo w atrakcyjnych zajęciach pozalekcyjnych,

- zwiększenie dostępności do usług edukacyjnych wykorzystujących nowoczesne narzędzia dydaktyczne.

 

Rekrutacja została przeprowadzona w szkołach, przez odpowiednie osoby. Można było zgłaszać się również osobiście do szkolnych koordynatorów projektu. Projekt realizowany będzie do lipca 2011 r.

 

Projekt jest spójny z  POKL, z celami szczegółowymi priorytetu IX poprzez:

- oddziaływanie szkół na rzecz podniesienia kompetencji kluczowych uczniów w ramach zajęć pozalekcyjnych,

- zmniejszenie dysproporcji w stopniu opanowania kompetencji kluczowych wewnątrz szkół i pomiędzy szkołami

 

Projekt wykazuje spójność z polityką oświatową prowadzoną w Giżycku w oparciu o Uchwałę nr XXXV/107/05 Rady Miejskiej z dnia 21.10.2005r. w sprawie kierunków rozwoju oświaty w Giżycku w latach 2005-2010.

 

Autorami i  szkolnymi koordynatorami projektu są:

Monika Organ - Gimnazjum nr 1

Irena Kwiatkowska - Gimnazjum nr 2

Iwona Kochanowska - Szkoła Podstawowa nr 4

Tomasz Sztafa - Szkoła Podstawowa nr 6

Joanna Danielczyk - Szkoła Podstawowa nr 7

Elżbieta Poboża - Zespół Szkół nr 1

 

Biuro Projektu „Naszą przyszłość kształtuje teraźniejszość”
(nadzór i realizacja):

Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli

al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko

tel.: (087) 428 29 35, fax: (087) 428 29 35,

e-mail: piotr.szulc@gizycko.pl , joanna.rybarczyk@gizycko.pl

 

 

zdjęcia:

szkolny koordynator projektu Elżbieta Poboża - Zespół Szkół nr 1

Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS