strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
sobota, 28 listopada 2020   pogoda
media

Unia Europejska

Zespół Szkół nr 1

                      
                             

Projekt „Pomocna dłoń”

współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

(Program Operacyjny Kapitał Ludzki działanie 9.1, poddziałanie 9.1.2)

 

www.pomocnadlon.gizycko.pl

 

Czas trwania projektu:
1.09.2009 - 30.06.2011

 

 Koordynatorka w Zespole Szkół nr 1:

Anna Stodulska

 

"Pomocna dłoń" Zespół Szkół nr 1 "Pomocna dłoń" Zespół Szkół nr 1 "Pomocna dłoń" Zespół Szkół nr 1 "Pomocna dłoń" Zespół Szkół nr 1 "Pomocna dłoń" Zespół Szkół nr 1 "Pomocna dłoń" Zespół Szkół nr 1

 

Od  1  września 2009 rozpoczęto w  czterech  giżyckich szkołach podstawowych (SP 3, 4,6,7) oraz w trzech gimnazjach (1,2,3), realizację  projektu „Pomocna Dłoń”  współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

 

Celem projektu jest wzrost jakości nauczania w szkołach podstawowych i gimnazjach funkcjonujących na terenie naszego miasta,  poprzez wzmocnienie działań ukierunkowanych na pomoc uczniom.

 

 

Uczniowie  uczestniczą w zajęciach:

  • specjalistycznych tj. logopedycznych i korekcyjno-kompensacyjnych - z tej formy pomocy korzysta 205 osób,
  • dydaktyczno- wyrównawczych :  na tego typu zajęcia uczęszcza 421 osób.

Ponadto w każdej szkole  uruchomiono punkty konsultacyjne, które ułatwiają i umożliwiają dostęp do pomocy psychologicznej.  Dotychczas skorzystało z niej 38 uczniów.

 

W celu   sprawnej realizacji działań przewidzianych w projekcie,  prowadzący  zajęcia  nauczyciele  wykorzystują zakupiony sprzęt  tj. mikroskopy, słowniki, programy komputerowe stosowane w diagnozie wad wymowy,  kalkulatory, filmy edukacyjne, tablice interaktywne, tablice suchościeralne, rzutniki multimedialne, laptopy z oprogramowaniem, publikacje edukacyjne, zestawy do budowy modeli chemicznych, podręczniki językowe, gry logiczne, układanki edukacyjne.  Po  zakończeniu realizacji projektu sprzęt przejdzie  na własność  szkół i służyć będzie  realizacji kolejnych działań na rzecz uczniów.

 

Z realizacji projektu w Zespole Szkół nr 1

 

Zajęcia w szkole

Uczniowie Zespołu  Szkół  nr 1  uczestniczą w zajęciach specjalistycznych (logopedycznych i korekcyjno-kompensacyjnych): 20 osób i dydaktyczno-wyrównawczych: 80 osób. W Zespole Szkół nr 1 w Giżycku utworzono Szkolny Ośrodek Kariery, którego celem jest pomoc gimnazjalistom  w wyborze dalszej drogi edukacyjnej. Uczniowie objęci zostali  opieką psychologa – 21 uczniów i doradcy zawodowego – 69 osób.

 

Zajęcia prowadzone są  systematycznie, zgodnie z opracowanymi przez nauczycieli harmonogramami i  planami pracy. Uczniowie chętnie i systematycznie uczęszczają na zajęcia, a  sporadyczne nieobecności  są na bieżąco usprawiedliwianie przez rodziców.

 

Zakupiony sprzęt

Na potrzeby realizacji zajęć w Zespole Szkół nr 1 zostały zakupione mikroskopy, słowniki, programy komputerowe stosowane  w diagnozie wad wymowy, kalkulatory, filmy edukacyjne, laptop z oprogramowaniem, publikacje edukacyjne.

 

Spotkania z rodzicami

W dniach 19.02.-21.01 2010 w Zespole Szkół nr 1 w Giżycku odbyły się spotkania z rodzicami. Celem spotkań było omówienie wyników w nauce uczniów szkoły. Szkolny koordynator projektu "Pomocna Dłoń" Anna Stodulska przedstawiła przebieg realizacji projektu na terenie placówki. Poinformowała o pracy nauczycieli dydaktyków, psychologa, doradcy zawodowego. Przypomniała również o konieczności systematycznego uczęszczania uczniów na zajęcia i bieżącego usprawiedliwiania nieobecności dziecka.

 

Biuro projektu

Koordynatorzy projektu uczestniczą w organizowanych przez Biuro Projektu spotkaniach, na których omawiane są bieżące sprawy.

 

Zakończenie roku szkolnego 2009/2010

Na zakończenie roku szkolnego 2009/2010 uczniowie klas III gimnazjów nr 1, 2 i 3 uczestniczący w zajęciach z doradztwa zawodowego, realizowanych w ramach projektu ”Pomocna dłoń”, otrzymali prezenty: teczki na dokumenty szkolne, przybory piśmiennicze oraz zeszyty.

 


 

Zajęcia z doradcami zawodowymi i Dzień kariery

W bieżącym roku szkolnym 2010/2011 nadal prowadzone są zajęcia z doradcami zawodowymi: p. Martą Knaś w Gimnazjum nr 2 i p. Anną Stodulską w Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 3.

 

Uczniowie klas III Gimnazjum nr 3 w Giżycku 22 października 2010 r. brali udział w obchodach Dnia Kariery organizowanych w Zespole Szkół Zawodowych w Giżycku. Gimnazjaliści brali udział w potyczkach kulinarnych pod hasłem "Moja pasja początkiem drogi do kariery". Zdobyli drugie miejsce. Opiekunem uczniów była Anna Stodulska.

 

Dzień Kariery i kulinarne potyczki gimnazjalistów 22.10.2010 Dzień Kariery i kulinarne potyczki gimnazjalistów 22.10.2010 Dzień Kariery i kulinarne potyczki gimnazjalistów 22.10.2010 Dzień Kariery i kulinarne potyczki gimnazjalistów 22.10.2010 Dzień Kariery i kulinarne potyczki gimnazjalistów 22.10.2010 Dzień Kariery i kulinarne potyczki gimnazjalistów 22.10.2010 Dzień Kariery i kulinarne potyczki gimnazjalistów 22.10.2010 Dzień Kariery i kulinarne potyczki gimnazjalistów 22.10.2010 Dzień Kariery i kulinarne potyczki gimnazjalistów 22.10.2010

 

Zapraszamy uczniów klas III gimnazjum do skorzystania z pomocy doradcy zawodowego.

 

Spotkania z przedstawicielami szkół średnich

Uczniowie klas  trzecich Gimnazjum nr 1 i 3 w grudniu 2010 r. uczestniczyli w spotkaniach z przedstawicielami  szkół średnich w Giżycku: I LO, Zespołu Szkół Zawodowych, Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu oraz Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych. Młodzież poznała zasady naboru do wymienionych szkół, profile klas, zdawalność matur i egzaminów zawodowych.

 

Spotkania gimnazjalistów w szkołach średnich grudzień 2010 Spotkania gimnazjalistów w szkołach średnich grudzień 2010 Spotkania gimnazjalistów w szkołach średnich grudzień 2010 Spotkania gimnazjalistów w szkołach średnich grudzień 2010 Spotkania gimnazjalistów w szkołach średnich grudzień 2010 Spotkania gimnazjalistów w szkołach średnich grudzień 2010

 

 

Ostatnie zajęcia z doradcą zawodowym

Ostatnie zajęcia z doradcą zawodowym Anną Stodulską. Uczniowie klas III Gimnazjum nr 1 i 3 wypełniają dokumentację do szkół ponadgimnazjalnych: podanie i listę preferowanych oddziałów - klas.  Muszą się dobrze zastanowić! Od tego wyboru zależy ich przyszłość, a na pewno najbliższe 3 lub 4 lata! Wszyscy uczniowie uczęszczający na zajęcia z DZ otrzymali małe upominki: teczki na dokumentacje szkolną oraz długopisy i zeszyty.

 

Pomocna dłoń i ostatnie zajęcia z doradcą zawodowym 2011 Pomocna dłoń i ostatnie zajęcia z doradcą zawodowym 2011 Pomocna dłoń i ostatnie zajęcia z doradcą zawodowym 2011 Pomocna dłoń i ostatnie zajęcia z doradcą zawodowym 2011 Pomocna dłoń i ostatnie zajęcia z doradcą zawodowym 2011 Pomocna dłoń i ostatnie zajęcia z doradcą zawodowym 2011

 

 

Autorkami i szkolnymi koordynatorami projektu są:

Katarzyna Banach - Gimnazjum nr 1

Janina Morska - Gimnazjum nr 2

Elżbieta Brant - Szkoła Podstawowa nr 4

Ewelina Skórnóg - Szkoła Podstawowa nr 6

Grażyna Pietrukaniec - Szkoła Podstawowa nr 7

Anna Stodulska - Zespół Szkół nr 1

 

 

informacje i zdjęcia:

szkolny koordynator projektu Anna Stodulska - Zespół Szkół nr 1

Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS